Głojsce

100 lat od Bitwy pod Gorlicami

Żołnierze niemieccy na tle Gorlic przygotowują się do pościgu za Rosjanami
Źródło: Ilustrowany Kurier Wojenny 20.06.1915r / wikimedia

Lata 1914-1918 to okres I wojny światowej, w której uczestniczyli też młodzi mężczyźni z Głojsc powołani do armii austriackiej. Wielu z nich nie powróciło niestety do swoich domów. Najcięższe boje toczyły się tutaj w okresie bitwy pod Gorlicami. Walki pozycyjne pod Gorlicami trwały prawie pół roku, ale decydujące starcie rozpoczął niespodziewany atak 2 maja 1915 roku wojsk niemiecko-austriackich, które przełamały wtedy front odnosząc zwycięstwo nad wojskami rosyjskimi zmuszając je do odwrotu. Do Głojsc wojska austriackie i niemieckie, posuwając się od Nowego Żmigrodu, dotarły 5 maja 1915 roku, a już 6 maja osiągnęły brzeg Jasiołki na linii Zręcin – Dukla. Wkrótce Rosjanie opuścili rejon Karpat i podczas tej wojny już tu nie powrócili. Był to koniec wojny w tych stronach, choć w Europie trwała ona jeszcze do 1918 roku.

Według przekazów ustnych w Głojscach, nad potokiem pod lasem bukowym rozlokowana była artyleria austriacka. W potyczce nad dzisiejszą ulicą Szkolną zginął ugodzony bagnetem i został pochowany w Głojscach oficer armii pruskiej lub austriackiej, którego ekshumowano dopiero po zakończeniu wojny (ok. 1920 roku).

Nieco wcześniej, we wrześniu 1911 roku, w okolicy Przełęczy Dukielskiej miały miejsce wielkie cesarskie manewry armii austro-węgierskiej, w których wziąć miało udział ok. 90-100 tysięcy żołnierzy. Wtedy celem ćwiczeń było zajęcie/obrona Przełęczy Dukielskiej, więc centralne działania lokalizowały sie w okolicy Dukli, choć obejmowały swym zasiegiem rozległy obszar. Wojsko rozlokowane było na linii Nowy Żmigród - Dukla – Rymanów. Żołnierze kwaterowani byli podczas manewrów m. inn. w Kątach oraz w Głojscach.

Na terenie wielkich manawrów z 1911 roku doszło do prawdziwych walk w 1914 roku. Po wybuchu I wojny swiatowej jesienią dotarły tu wojska rosyjskie. 3 Armia austro-węgierskia toczyła tu ciężkie boje zimą 1914/1915 z nacierającą 8. Armią rosyjską.