Głojsce

Zabytki

kapliczka

Działania wojenne, zwłaszcza 1944 roku sprawiły, że pozostały tylko ruiny przedwojennych domostw. Ewidencja zabytków Miasta i Gminy Dukla obejmuje w Głojscach dziewięć kapliczek z XIX i początku XX stulecia.

W Głojscach i okolicach natknąć się można na pozostałości II wojny światowej, w postaci pozostałości wyposażenia armii, zarówno sowieckiej jak i niemieckiej.

O Głojscach pisał tak ks. Władysław Sarna w 1898 roku:

„Głojsce przy gościńcu z Dukli do Jasła, nad potokiem Hyrową wpadającym do Iwii, pobocznej z prawego brzegu Wisłoki, w okolicy górzystej i leśnej, obfitującej w źródła naftowe. (...) Głojsce wymieniane są już pod r. 1366 jako część dóbr kobyleńskich, a mianowicie dokumentem wydanym we Włodzimierzu dnia 17 sierpnia 1366 Kazimierz Wielki potwierdza podział i darowiznę przez kanclerza Janusza na korzyść swych synowców z wyłączeniem linii żeńskiej. Dobrami temi podzielili się Jakusz, Mikołaj, Piotr, synowie Jakuba Cztana w 1377 r. A poświadczają to Pełka sędzia i Prandota podsędek ziemscy sandomirscy. W r. 1496 posiadał te dobra Hieronim Kobyleński (...) w roku 1581 posiada te dobra Stanisław Bolikowski, a dzierżawi je Jakub Warszycki. Było wtedy w Głojscach łanów kmiecich 7,5, zagrodników z rolą 2, 1 komornik z bydłem i 1 bez bydła. Później były Głojsce najprawdopodobniej w posiadaniu Męcińskich. W bieżącym stuleciu właścicielem Głojsc jest hr. Adam Męciński, który je odziedziczył po swym ojcu hr. Cezarze Męcinskim.

Głojsce zajmują 5,5 km2, mają 125 domów i 733 mieszkańców, z tych 726 kat. o. ł. a 7 żydów. Mężczyzn 351, niewiast 382. Obszar dworski nie zamieszkały posiada ogółem 328 morgów, z tych lasu 325 morgów. Wieś liczy 482 arkuszy posiadłości, czysty dochód obliczony jest na 1978 zł”.

Zdjęcia wykonane w 1983 roku przez R. Szelesta i P. Tekielskiego:

Zobacz galerię: kapliczki w Głojscach