Głojsce

Ambulatorium nocnej i świątecznej pomocy medycznej w Dukli – zmiany

ogłoszenie

Od 1 marca 2011 r. w Dukli funkcjonuje ambulatorium nocnej i świątecznej pomocy medycznej – do końca czerwca będzie się ono mieścić w budynku przychodni „Viva” przy ul. Słowackiej 11, naprzeciwko sklepu Biedronka.

Od 1 lipca nastąpi zmiana – ambulatorium przeniesione zostanie do budynku NZOZ Medicus w Dukli, ul. Trakt Węgierski 16.

Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska w dni zwykłe zapewniona jest od godz. 18.00 przez całą noc, natomiast w dni wolne od pracy przez całą dobę. Po pomoc medyczną do ambulatorium można zgłaszać się w przypadku nagłego pogorszenia zdrowia. Pacjenci korzystają z pomocy bezpłatnie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego - należy przedstawić dowód ubezpieczenia.

Zgodnie z komunikatem NFZ nie obowiązuje rejonizacja. Pacjent ma więc prawo skorzystać z opieki ambulatoryjnej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej u każdego ze świadczeniodawców, do jakiego się zgłosi (dowolnie: ambulatorium w Dukli, Krośnie itp.).

Zobacz – tabela świadczeniodawców – miejsca udzielania świadczeń [PDF].

Stomatolog.

W godzinach od 19.00 do 7.00 rano, a w dni wolne przez całą dobę dyżuruje stomatolog w Krośnie w siedzibie Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Grodzkiej (stary szpital). Pomoc udzielana jest w wypadkach nagłych (ból zęba, krwawienie, ropień itp.).

Pediatra.

W budynku Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na ulicy Grodzkiej dyżur od godz. 18.00 przez całą noc pełni pediatra oraz lekarz ogólny. W soboty, niedziele i święta dyżur pediatry i lekarza ogólnego trwa przez całą dobę.

Pomoc chirurgiczna.

Wszelkiego rodzaju urazy zaopatruje przez całą dobę Ambulatorium Chirurgiczne w szpitalu, przy ulicy Korczyńskiej.

Pomoc okulistyczna.

W sytuacjach nagłych (uraz oka, ciało obce w oku) można zgłosić się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego szpitala w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej.

Nocna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska.

Do godziny 18.00 bezpłatne wizyty domowe w uzasadnionych przypadkach zapewniają lekarze rodzinni i pielęgniarki środowiskowe. Po godzinie 18.00, a także w soboty, niedziele i święta, w przypadku zachorowania i niemożności przyjścia do pełniącego dyżur ambulatorium pomocy lekarskiej, można zatelefonować i poprosić o przyjazd lekarza. Dla Krosna i Dukli (w tych miastach stacjonują zespoły wyjazdowe nocnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej) podany przez NFZ numer to 13-43-202-22. Dzwonić można też pod numer 999 - dyspozytor zadecyduje o wysłaniu karetki ratownictwa medycznego lub zespołu podstawowej opieki zdrowotnej.

W Dukli zapewniona jest także nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgniarska. Pielęgniarska opieka wyjazdowa zapewnia ciągłość pielęgnacyjnych i pielęgniarskich zabiegów leczniczych np. wykonania zastrzyków, zmiany opatrunków itp. Numer telefonu, pod który należy zatelefonować by poprosić o przyjazd pielęgniarki można uzyskać w swojej przychodni (w rejestracji i na tablicach ogłoszeń przychodni).

W razie potrzeby wezwij karetkę Pogotowia Ratunkowego – nr tel. 999.

Zawsze, kiedy wydaje się, że czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego. Karetka wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt, ma fachowy zespół ratowniczy, który szybko dojedzie pod wskazany adres. Nie należy się bać, że trzeba będzie zapłacić za wezwanie pogotowia. Przyjmujący zgłoszenie dyspozytor potrafi ocenić czy stan zdrowia pacjenta wymaga wysłania karetki, czy też odesłania do nocnej opieki wyjazdowej lub ambulatoryjnej.