Głojsce

Badania sejsmiczne na Podkarpaciu

Na początku listopada można było zobaczyć w Głojscach samochody Geofizyki Kraków, która realizuje badania geofizyczne na Podkarpaciu na zlecenie PGNiG. Prace prowadzone przez GK zlokalizowane są na terenach powiatu jasielskiego, krośnieńskiego i sanockiego, rozpoczęły się w drugiej połowie września i potrwają do końca tego roku. Kontrakt obejmuje wykonanie zdjęcia sejsmicznego 2D o łącznej długości profili około 260 km, którego celem jest rozpoznanie badanego terenu pod względem możliwości występowania złóż węglowodorów.

Przypominamy, że w Głojscach wydobywano przed laty ropę naftową – kopalnia zlokalizowana była pod „lasem bukowym”.

Ekipa badawcza
Stara kopalnia w Głojscach