Głojsce

Nowy chodnik w Głojscach

Zakończono w Głojsach inwestycję związaną z budową chodnika przy ulicy Szkolnej. Chodnik położony jest w ciągu drogi powiatowej Sulistrowa – Draganowa – Głojsce, na odcinku 300 metrów: od kościoła, biegnie obok szkoły (po drugiej stronie ulicy) – kończy się nieco powyżej charakterystycznej kapliczki pod lipą. Budowa traktu dla pieszych była kontynuacją rozpoczętej w 2010 roku inwestycji, w ramach której wykonano 300 m chodnika. Drugi etap prac obejmował ułożenie chodnika o szerokości 1,5 m z kostki brukowej wraz z budową kolektora burzowego. Budowa chodnika wpłynie na bezpieczeństwo pieszych, szczególnie dzieci uczęszczających do szkoły w Głojscach. W przyszłym roku planowana jest budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy szkole, które dodatkowo usprawni i zabezpieczy przechodzenie z chodnika do budynku szkoły. Zadanie zrealizowano zostało przez Powiat Krośnieński przy wsparciu finansowym Gminy Dukla. Koszt inwestycji wyniósł 137 760 zł.

 

Wcześniejsze informacje na ten temat (10.2012)

W Głojscach przy ulicy Szkolnej powstaje chodnik

Budowa chodnika Prace przy budowie chodnika

Trwa II etap budowy chodnika w Głojscach przy ul. Szkolnej. Koszt realizowanej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie inwestycji to ok. 112.000,00 zł. Planowany termin wykonania chodnika - 15.11.2012. I etap budowy miał miejsce w październiku 2010 roku – wówczas powstał chodnik na odcinku od domu ludowego do koscioła.

Źródło: pzdkrosno.pl