Głojsce

O budowie zbiornika Kąty - Myscowa

Jezioro Solińskie

W lipcu br. rząd przyjął program ochrony przeciwpowodziowej dla górnej Wisły. Jego priorytetowym zadaniem jest budowa zbiornika Kąty - Myscowa. Szczegółowe informacje na ten temat przedstawił Stanisław Gawłowski, Wiceminister Środowiska na spotkaniu z samorządowcami z terenu powiatu jasielskiego, które odbyło się w środę 14 września br.

- To bardzo dobre informacje dla mieszkańców Powiatu jasielskiego. Zbiornik Kąty - Myscowa, o którym mówimy tak długo, to milowy krok w realizacji tego zadania - mówi Adam Kmiecik, Starosta Jasielski.

Inwestycja, której zakończenie przewidziane jest do roku 2020 realizowana jest w ramach kompleksowego programu ochrony przeciwpowodziowej górnej Wisły. Łącznie na wszystkie zawarte w nim zadania zostanie przeznaczone około 12 mld zł, które pochodzą z trzech źródeł finansowania: budżetu państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NOŚiGW) oraz środków unijnych.

Pierwsze pieniądze na przygotowanie prac eksperckich i niezbędnej dokumentacji dotyczącej budowy zbiornika Kąty - Myscowa zostały już przekazane przez NFOŚiGW do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W programie ochrony przeciwpowodziowej górnej Wisły wyszczególniono i wyceniono bardzo precyzyjnie zadania, które będą realizowane. Ruszyły już pierwsze prace związane z przygotowaniem dwóch map: zagrożeń i ryzyka powodziowego. - To są dwie różne mapy, na które zostanie wydanych około 300 mln zł i obejmą cały kraj. Dzięki tym mapom, poprzez ich odpowiednie moderowanie, będziemy w stanie dokładnie przewidywać skutki różnego rodzaju zjawisk atmosferycznych w poszczególnych miejscach. Będziemy wiedzieć, jak będzie zachowywać się fala powodziowa w danym miejscu i jakie będą zagrożenia i być może podjąć decyzję o rozszczelnieniu wałów. Te mapy będą także wyraźnie mówić, co się stanie, jeżeli w danym miejscu zostanie przerwany wał i co będzie zalewane. Dzięki temu będziemy bardo przygotowani do akcji ratowniczych, jeżeli zajdzie taka potrzeba - wyjaśnia wiceminister.

Kolejne projekty związane z ochroną przeciwpowodziową dotyczą retencji w lasach. W praktyce ma to polegać na gromadzeniu i przetrzymywaniu wody na terenach leśnych, tak długo, jak tylko będzie to możliwe.- Retencja w lasach ma zastąpić kilka dużych zbiorników, co nie oznacza zaprzestania budowy zbiorników. To tylko uzupełnianie systemu związanego z ochroną przeciwpowodziową - zaznacza Gawłowski. Na realizację tego programu przeznaczono łącznie ponad 400 mln zł.

Źródło: powiat.jaslo.pl