Głojsce

Budżet powiatu krośnieńskiego na rok 2013

Radni powiatu krośnieńskiego przyjęli budżet na nowy 2013 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową.

Projekt uchwały budżetowej przedstawił starosta Jan Juszczak, na sesji 28 grudnia 2012 r.

Według planów w przyszłym roku powiat będzie miał dochody w wysokości 66 mln 559 tys. zł, w tym ze sprzedaży majątku 600 tys. zł. Dochody zaplanowano z różnych źródeł:

Wydatki budżetowe na 2013 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 67 mln 502 tys. zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 59 mln 587 tys. zł i stanowią 88 % budżetu. Z kolei wydatki majątkowe wynoszą 7 mln 915 tys. zł, z tego na zadania i zakupy inwestycyjne przeznaczona została kwota 6 mln 924 tys. zł. Na zadania realizowane z udziałem środków unijnych przewidziano 990 tys. zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dwa zadania: przebudowa drogi Krosno – Krościenko Iskrzynia i Kobyle – Bratkówka – Odrzykoń, które będą realizowane przy udziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych („Schetynówki”) oraz pomocy finansowej gmin.

Starosta Jan Juszczak wspomniał o zadaniach, które nie zostały zapisane w projekcie budżetu, ale zostały zgłoszone i być może trzeba je będzie wprowadzić do budżetu. Są to trzy zadania inwestycyjne finansowane z tzw. „powodziówki”: Zyndranowa; Zręcin – Żarnowiec; Korczyna – Sporne oraz droga Kopytowa – Faliszówka zgłoszona do „schetynówki”. Kolejne zadanie zaplanowane i przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014 to realizacja projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” finansowanego ze środków UE przy wsparciu z budżetu powiatu. Wartość projektu to ponad 2 mln zł. Ma on wspomagać zarządzanie powiatem w zakresie ogólnej dostępności w sprawach związanych z geodezją, architekturą, budownictwem, systemem zarządzania kryzysowego. Wdrażanie projektu rozpocznie się już w styczniu 2013 r. Również w obszarze oświaty realizowany jest, wespół z trzema szkołami, projekt za ponad 1mln 600 tys. zł "Powiat stawia na zawodowców".

- Wykonanie budżetu będzie trudne z uwagi na ograniczenie wydatków w prawie wszystkich działach – zaznaczył starosta. Jednak tworzymy specjalne rezerwy celowe, by móc po nie sięgnąć gdy taka konieczność wystąpi. Dofinansowania wymagać będą wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, ponieważ zaplanowane zostały na minimalnym poziomie.

Deficyt na 2013 rok wynosi 924 492 zł i pokryty zostanie przychodami z tytułu kredytów. Przychody z kredytów zaplanowane zostały w kwocie ogółem 3 442 492 zł na pokrycie deficytu i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 mln 500 tys. zł.

Projekt uchwały budżetowej był przedmiotem obrad poszczególnych Komisji Rady Powiatu, które podobnie jak Regionalne Izba Obrachunkowa zaopiniowały go pozytywnie nie wnosząc uwag.

- Budżet przyjęty niemal jednogłośnie, przy jednym głosie „przeciw”, przez Radę Powiatu nie jest imponujący i nie jest to dla mnie satysfakcjonujące, ale w takich realiach się poruszamy – skomentował przyjęcie budżetu starosta krośnieński Jan Juszczak. Po stronie wielkości jak i struktury jest podobny do budżetu z roku 2012. Chciałbym by był bardziej optymistyczny i prorozwojowy, jednak nie mamy wpływu na jego wielkość – przyznał starosta. Tym determinantem, który nas wiąże jest brak środków z zewnątrz. Do tej pory były to środki unijne. Jednak ta perspektywa finansowania już się kończy. Być może w ciągu roku sytuacja ulegnie zmianie na plus i z taką nadzieją wchodzę w ten 2013 rok.

Źródło: powiat.krosno.pl