Głojsce

Demografia w Głojscach i gminie Dukla

Demografia w Gminie Dukla Demografia Gminy Dukla na dzień 31.12.11

Na koniec 2011 roku Głojsce liczyły 796 mieszkańców. Urodziło się 11 dzieci, zmarło 10 osób. Natomiast gmina Dukla na koniec 2011 roku liczyła 14 888 mieszkańców. W całej gminie zanotowano 151 urodzeń o 28 mniej niż w 2010 roku. Zgonów było 147, tj. o 17 więcej niż w 2010 roku. Przyrost naturalny jest dodatni i wynosi 0,23 promila (w 2010 wynosił 3,28 promila). Kobiet na 31.12.2011 było 7 605 mężczyzn 7 283. Liczbę mieszkańców, ilość urodzeń i zgonów w poszczególnych miejscowościach gminy podaje tabela.

Źródło: dukla.pl