Głojsce

Demografia w Głojscach i gminie Dukla

Demografia w Gminie Dukla Demografia Gminy Dukla na dzień 31.12.13

Na koniec 2013 roku Głojsce liczyły 789 mieszkańców. Urodziło się 5 dzieci, zmarło 12 osób. Gmina Dukla w tym samym czasie liczyła 14 893 mieszkańców. Zanotowano 161 urodzeń, o 15 więcej niż w 2012 roku. Zgonów było 146, o 11 mniej niż w 2012 roku. Przyrost naturalny jest dodatni i wynosi 1,007 promila (w 2012 roku był ujemny i wynosił -0,67 promila). Kobiet w gminie Dukla na 31.12.2013 było 7631, a mężczyzn 7262. Liczbę mieszkańców, ilość urodzeń i zgonów w poszczególnych miejscowościach gminy podaje tabela: Demografia Gminy Dukla według stanu na dzień 31 grudnia 2013r.

Źródło: dukla.pl