Głojsce

Demografia w gminie Dukla 2015

Na koniec 2015 roku gmina Dukla liczyła 14 775 mieszkańców, w tym kobiet 7538 a mężczyzn 7237. Zanotowano 135 urodzeń, o 6 więcej niż w roku 2014. Zgonów było 153 tj. dokładnie tyle samo co w 2014 roku. Przyrost naturalny jest ujemny i wynosi-1,22‰( w 2014 roku także był ujemny i wynosił -1,61‰. Liczbę mieszkańców, ilość urodzeń i zgonów w poszczególnych miejscowościach gminy podaje tabela: Demografia gminy Dukla według stanu na dzień 31 grudnia 2015.

Liczbę mieszkańców, ilość urodzeń i zgonów w poszczególnych miejscowościach gminy podaje tabela:

Demografia gminy Dukla według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

L.p Miejscowość Ilośćmieszkańców Ilość urodzeń Ilość zgonów Przyrost naturalny
1Barwinek271101
2Cergowa13491183
3Chyrowa10201-1
4Dukla212925223
5Głojsce795871
6Iwla74389-1
7Jasionka1197916-7
8Lipowica269330
9Łęki Dukielskie16461324-11
10Mszana277220
11Nadole518743
12Nowa Wieś171220
13Olchowiec5701-1
14Ropianka10000
15Równe19111316-3
16Teodorówka107814113
17Trzciana22123-1
18Tylawa396321
19Wietrzno841413-9
20Zawadka Rymanowska242431
21Zboiska425550
22Zyndranowa127110
Razem14 775135153-18

Źródło: Dukielski Przegląd Samorządowy Nr 2 (298) Luty 2016; Autor: Henryka Leńczyk