Głojsce

Szansa na 90% dofinansowania na solary w Gminie Dukla

sol Solary - fot. dobresolary.pl

Gmina Dukla przystąpiła do prac nad wnioskiem o 90% dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów solarnych do produkcji ciepłej wody dla gospodarstw domowych z jej terenu.

W pierwszym etapie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, powinny złożyć ankietę z deklaracją uczestnictwa. Ankietę należy złożyć do 30 listopada w pokoju nr 9 w Urzędzie Gminy Dukla w godzinach jego urzędowania. Osoby, które złożą ankietę po terminie, wpisywane będą na listę rezerwową.

Do projektu mogą być zakwalifikowani mieszkańcy Gminy Dukla posiadający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz wyrażających zgodę na udostępnienie nieruchomości na etapie przygotowania i realizacji inwestycji. Projekt nie dotyczy firm i instytucji.

Informacja o przyjęciu projektu do realizacji powinna być dostępna w trzecim kwartale 2011 roku, a planowany termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia to rok 2012. Inwestycja będzie realizowana tylko w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i dokonania wpłat udziału własnego przez mieszkańców.

Bieżące informacje na temat projektu dostępne będą na stronie dukla.pl, gdzie znajduje się także tekst źródłowy oraz plik ankiety do pobrania.