Głojsce

„Zniszczone tereny koło Dukli dźwigają się do życia”

Zniszczone tereny koło Dukli dźwigają się do życia. Polska Kronika Filmowa nr 31/46 Zniszczone tereny koło Dukli dźwigają się do życia.

Prezentujemy archiwalny film z 1946 roku, ukazujący odbudowę wsi na dukielszczyźnie po tragicznych wydarzeniach września 1944 roku. Na polach wraki czołgów, w miejsce spalonych domów budowane są nowe – to obrazy, jakie zobaczyć można w dokumencie. Tak wyglądały w tamtym czasie między innymi Głojsce.

Zamieszczony fragment ukazujący „Dolinę Śmierci” jest częścią Polskiej Kroniki Filmowej nr 31/46, która poruszała tematy: