Głojsce

Rada Miejska przekazała gimnazjum Stowarzyszeniu

Szkoła w Głojscach Szkoła w Głojscach

Podczas LVII sesji Rady Miejskiej w Dukli w dniu 31 sierpnia 2010 podjęto uchwałę w sprawie przekazania prowadzenia Gimnazjum w Głojscach Stowarzyszeniu „Wspólna Szkoła”. Podobnie podjęto uchwały w sprawie przekazania Gimnazjum w Iwli Stowarzyszeniu Rozwoju Szkoły w Iwli „Perfektus” oraz Gimnazjum w Wietrznie Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „Wiatr”.