Głojsce

Gmina Dukla jedną z sześciu najlepszych w województwie w krzewieniu sportu i kultury fizycznej

Budowę sali gimnastycznej rozpoczęto kilka lat temu Budowę sali gimnastycznej rozpoczęto kilka lat temu
Wręczanie pucharów dla najlepszych miast i gmin Wręczanie pucharów dla najlepszych miast i gmin

W ramach „Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich” zorganizowano po raz pierwszy Podkarpacki Sportowy Turniej Miast i Gmin. Organizatorem tego turnieju było Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie, patronat honorowy nad turniejem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Celem tej sportowej inicjatywy jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby mieszkańców gmin, szczególnie tych, którzy dotychczas nie interesowali się rekreacją fizyczną, a także promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności ruchowej, jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu.

Rezultaty rywalizacji już podsumowano. W turnieju wzięło udział 36 miast i gmin Województwa Podkarpackiego. Łącznie w salach sportowych, na boiskach i stadionach w rywalizacji sportowej uczestniczyło około 200 tysięcy osób. Wyniki opracowano na tle ilości środków finansowych przeznaczonych na kulturę fizyczną oraz liczby osób startujących w dniach od 26 maja 2010 r. do 1 czerwca 2010 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Gmina Dukla wypadła bardzo dobrze zajmując pierwsze miejsce na podium, ex aequo z pięcioma innymi samorządami.

W związku z czynnym uczestnictwem naszej gminy w tego rodzaju turniejach, zaangażowaniem w akcje krzewienia kultury fizycznej, wspieraniem finansowym klubów sportowych w gminie, wznoszeniem nowych sal sportowych, przygotowywaniem boisk itp, rodzi się nadzieja, że wkrótce znajdą się środki we wspólnym budżecie na dokończenie rozpoczętej budowy sali gimnastycznej w Głojscach. Nadzieja wynika z dostrzeganego zrozumienia (nagrodzonego I-wszym miejscem we wspomnianym turnieju) jak aktywność fizyczna ważna jest dla właściwego pełnego rozwoju dzieci, podtrzymania zdrowia młodzieży oraz profilaktyki chorób cywilizacyjnych w starszych grupach wiekowych. Obok obudzonej nadziei mieszkańców stoi też poczucie konieczności dokończenia przez gminę rozpoczętej budowy, kierowania środków ze wspólnego budżetu na rzeczy najbardziej w środowiskach potrzebne, które umożliwiałyby zrównoważony rozwój gminy. Z dobrodziejstw sali sportowej korzystać mogłyby nie tylko dzieci szkolne, ale też – zgodnie z intencją organizatorów wspomnianego wyżej Sportowego Turnieju Miast i Gmin – krzewienie sportu, kultury fizycznej i zdrowia powinno się odbywać we wszystkich grupach wiekowych.