Głojsce

Gmina Dukla widziana okiem prasy lokalnej:

W lokalnej prasie pojawiło się ostatnio kilka wzmianek o naszej gminie. Teksty zamieszczono według dat publikacji.

Logo Nowiny Nowiny24
14 lutego 2010. Autor: Ewa Gorczyca. Link do źródła.

Mała Ojczyzna - oceniamy podkarpackie władze

Mieszkańcy oceniają jego rządy jako udane. Górak już drugą kadencję jest burmistrzem. I zapowiada, że będzie się ubiegał o ponowny wybór.

Sam burmistrz uważa, że największym sukcesem tej kadencji jest pozyskanie funduszy unijnych na inwestycje. Chodzi o prawie 11, 5 mln złotych. Mieszkańcy w najbliższym czasie będą mogli to docenić. Dzięki dofinansowaniu w miejscowości Równe wybudowana zostanie długo oczekiwana kanalizacja. Inwestycje ze wsparciem unijnym to także kanalizacja miejscowości Jasionka oraz budowa trybun i zaplecza stadionu w Dukli.

Władzom Dukli nie udało się uzyskać dofinansowania na pierwsze (i jedyne) na Podkarpaciu pełnowymiarowe boisko ze sztuczną trawą oraz na halę sportową w Dukli. – To porażka – przyznaje burmistrz.

Burmistrz inwestuje w obiekty dla oświaty. Dzięki unijnym funduszom W Dukli powstaje nowy Zespół Szkół – tu przeniesie się nie tylko gimnazjum, które ma kiepskie warunki, ale także Liceum Ogólnokształcące, które mieści się w kamienicy, którą samorząd musiał zwrócić Tarnowskim. Wcześniej gmina wyłożyła spore pieniądze na wybudowanie Zespołu Szkół w Jaśliskach (które od 1 stycznia stały się odrębną gminą) z piękną salą sportową.

Utworzenie Jaślisk to zdaniem burmistrza – także sukces tej kadencji. – Mieszkańcy zabiegali o to od lat. Popierałem te dążenia, skoro taka była wola lokalnej społeczności – mówi Górak.

W dobrym stanie są gminne drogi. Jako osiągnięcie tej kadencji burmistrz wymienia modernizację krajowej "9", i drogi wojewódzkiej w kierunku Nowego Żmigrodu.

Gorzej z inwestycjami, które przynoszą miejsca pracy. Mieszkańcy narzekają, że inwestorzy omijają gminę albo zmieniają plany. Miała powstać fabryka butów, ale nic z tego nie wyszło. Jako przykład udanej inwestycji burmistrz wymienia budowę farmy wiatrowej o mocy 10 MW w Łękach Dukielskich.

Być może potencjalnych inwestorów odstrasza fakt, że otoczenie Dukli stanowią obszary chronione. Dlatego gmina stawia przede wszystkim na turystykę i liczy na własną aktywność mieszkańców w tej dziedzinie.

Marek Górak zapowiada, ze wystartuje w najbliższych wyborach. – Mam jeszcze do zrealizowania plany, związane z rozwojem miasta i gminy, poprawą życia mieszkańców.

Logo SN Super Nowości
23 marca 2010. Autor: Wioletta Zuzak. Link do źródła.

"Wśród najatrakcyjniejszych gmin"
DUKLA. Szansę na rozwój upatrują w turystyce.

Największą inwestycją jest budowa Zespołu Szkół w Dukli. Inwestycja zostanie zakończona w sierpniu tego roku, a 1 września nastąpi otwarcie liceum i gimnazjum - informuje Marek Górak, burmistrz Dukli. - Do gimnazjum oprócz uczniów z Dukli będą uczęszczać dzieci z Iwli, Głojsc, Wietrzna i Tylawy. Przy szkole powstanie jako infrastruktura towarzysząca hala widowiskowo-sportowa z zapleczem.

Jak informuje burmistrz, koszt tej inwestycji to 12 mln zł. - Na dokończenie budowy szkoły gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 2,6 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - mówi Marek Górak.

Zespół Szkół w Dukli. Zespół Szkół w Dukli.

Farma wiatrowa

- Przyjęty przez Radę Miejską w 2005 r. plan zagospodarowania przestrzennego stawia gminę Dukla wśród najatrakcyjniejszych inwestycyjnie gmin Podkarpacia. Świadczyć może o tym duże zainteresowanie podmiotów specjalizujących się w inwestycjach ekologicznych nastawionych na wytwarzanie energii odnawialnej. Doskonałym tego przykładem jest farma wiatrowa, która powstała w 2009 r. w Łękach Dukielskich - mówi burmistrz. - To najnowocześniejszy park wiatrowy na Podkarpaciu. Pięć wiatraków o wysokości 100 m i mocy 2 MW każdy, może wyprodukować 20 000 MWH rocznie. Farma z terenem ochronnym zajmuje powierzchnię 600 ha - dodaje.

Kanalizacja za 8 milionów

Burmistrz mówi, że gmina Dukla położona jest na rozległym terenie, dlatego tez budowa sieci kanalizacyjnych jest trudnym i kosztownym przedsięwzięciem. - Drugi rok prowadzona jest kanalizacja miejscowości Równe. Po jej zakończeniu do sieci kanalizacji sanitarnej zostanie przyłączonych ponad 400 gospodarstw domowych. Łączny koszt przygotowania i wykonania tej inwestycji to ponad 8 mln złotych, z czego dofinansowanie z RPO wyniesie nie więcej niż 4,4 mln zł - informuje. - Został także ogłoszony przetarg na wykonanie kanalizacji w Jasionce, na którą to inwestycję mamy już 75 procent dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ogłoszono także przetarg na wykonanie dokumentacji kanalizacji w Łękach Dukielskich. W grę wchodzi także rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dukli. Inwestycja będzie realizowana z budżetu gminy Dukla, jej koszt to 800 tys. zł.

Infrastruktura drogowa

- W 2009 roku zakończyły się prace modernizacyjne przy drodze krajowej nr 9. Jej przebudowa znacznie usprawniła ruch na terenie miasta i w miejscowościach bezpośrednio przylegających do Dukli. Te prace znacznie poprawiły bezpieczeństwo mieszkańców. W ostatnich miesiącach 2009 r. także przebudowano i wyremontowano drogę wojewódzką Dukla - Nowy Żmigród - wylicza Górak. - Na poprawę dróg w związku ze szkodami wyrządzonymi przez powódź wydano 740 tys. zł (z tego 500 tys. pozyskano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) - dodaje.

Komentarz:

Marek Górak, burmistrz Dukli - Gmina poszukuje inwestorów, którzy stawiają na turystykę. Dobrym tego przykładem jest stacja narciarska Chyrowa-Ski w Chyrowej

Logo DPS Dukla.pl - Dukielski Przegląd Samorządowy
Kwiecień 2010. Autor: kbr. Link do źródła.

Inwestycje w Gminie Dukla

Euroboisko w Dukli

Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania: Dukielskie Euroboisko – etap II wykonanie trybun i zaplecza, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie „Odnowa i Rozwój wsi”. Wysokość dofinansowania 500 tys. zł. Termin zakończenia realizacji zadania – luty 2011 rok.

Pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią w Dukli. Pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią w Dukli. Źródło: KSR "e-6"

Gimnazjaliści i licealiści w nowych murach szkolnych od 1 września 2010

Trwają prace wykończeniowe przy nowobudowanym Zespole Szkół w Dukli (gimnazjum i liceum). Zadanie to jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Podkarpackiego 2007 – 2013. Wysokość dofinansowania wynosi 2 600 tys. zł. Termin zakończenia inwestycji to 31 sierpnia 2010.

Drogi gminne i chodniki

Wydatki na drogi gminne i chodniki w 2009 roku wyniosły 846 355 zł (w tym chodniki: 141 313 zł, drogi gminne: 565 tys. zł, drogi wewnętrzne 140 tys. zł). Te inwestycje zostały zrealizowane ze środków własnych gminy. Na poprawę dróg w związku ze szkodami wyrządzonymi przez powodziowymi wydano 740 tys. zł z tego 500 tys. pozyskane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zrealizowano także w 2009 roku budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Dukla (ul. Jana Pawła II, ul. Krasickiego, ul. Słowacka), w Nowej Wsi, Szklarach, Głojscach, Barwinku, Tylawie i Cergowej – Zakluczynie.

Kanalizacja w Równem, Jasionce i Łękach Dukielskich

Drugi rok prowadzona jest kanalizacja miejscowości Równe. Po jej zakończeniu do sieci kanalizacji sanitarnej zostanie przyłączonych ponad 400 gospodarstw domowych. Łączny koszt przygotowania i wykonania tej inwestycji to ponad 8 mln złotych, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 wyniesie nie więcej niż 4,4 mln zł. Został także ogłoszony przetarg na wykonanie kanalizacji w miejscowości Jasionka, na którą to inwestycję mamy już 75% dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ogłoszono także przetarg na wykonanie dokumentacji kanalizacji w Łękach Dukielskich.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dukli

Ważną inwestycją jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dukli, inwestycja ta będzie realizowana z budżetu gminy Dukla, jej koszt to 800 tys. zł.