Głojsce

Jan Juszczak ponownie starostą powiatu krośnieńskiego

sesja powiat Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

W dniu 29 listopada 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Krośnie odbyła się I Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego. Nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. W głosowaniach niejawnych wybrano: na Starostę – Jana Juszczaka (PiS) oraz Andrzeja Guzika (PiS) na jego zastępcę. Przewodniczącym Rady Powiatu Krośnieńskiego został Andrzej Krężałek (PiS). Dotychczasowy przewodniczący Kazimierz Krężałek (PiS) został zastępcą. Drugim zastępcą został Józef Turek (PSL).

Jan Juszczak na starostę został wybrany jednomyślnie. W nowej kadencji starostwo ma w planach m.in. przejęcie krośnieńskiego PKSu, duże kilkumilionowe inwestycje drogowe w gminach Jedlicze i Wojaszówka. Starosta zauważa potrzebę wzmocnienia personalnego komórki zajmującej się pozyskiwaniem środków zewnętrznych z UE i wydziału zamówień publicznych. Starostwo nie planuje żadnych zwolnień.