Głojsce

Jan Paweł II ogłoszony błogosławionym

„Swoim świadectwem wiary, miłości i odwagi apostolskiej, pełnym ludzkiej wrażliwości, ten znakomity Syn narodu polskiego pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się być chrześcijanami, należeć do Kościoła, głosić Ewangelię. Jednym słowem – pomógł nam nie lękać się prawdy, gdyż prawda jest gwarancją wolności”.
Benedykt XVI, z homilii podczas Mszy Św. beatyfikacyjnej Jana Pawła II.

Jan Paweł II Jan Paweł II

1 maja, w ustanowione przez Jana Pawła II święto Miłosierdzia Bożego, w Watykanie o godz. 10.37, Ojciec Święty Benedykt XVI wliczył w poczet Błogosławionych swojego Poprzednika. „Spełniając życzenie naszego brata, kard. Agostino Vallini, naszego wikariusza dla diecezji rzymskiej, wielu innych naszych braci w biskupstwie oraz wiernych, za Radą Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, mocą naszej władzy apostolskiej zezwalamy, aby Czcigodnemu Słudze Bożemu, Janowi Pawłowi II, Papieżowi przysługiwał tytuł Błogosławionego i aby można było obchodzić Jego święto w miejscach i w sposób ustanowiony przez prawo co roku 22 października. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” - powiedział Papież Benedykt XVI wygłaszając formułę beatyfikacyjną.

Uroczystą Mszę św., która rozpoczęła się na Placu św. Piotra w Watykanie o godz. 10:00, poprzedziła Koronka do Miłosierdzia Bożego. Podczas Liturgii, po akcie pokutnym ,do Ojca Świętego Benedykta XVI podszedł ks. kard. Agostino Vallini, wikariusz rzymski, wraz z postulatorem procesu beatyfikacyjnego Papieża Polaka, ks. prałatem Sławomirem Oderem prosząc o rozpoczęcie beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II.

„Już sześć lat minęło od dnia, w którym zebraliśmy się na tym placu, aby celebrować pogrzeb Papieża Jana Pawła II. Ból utraty był głęboki, ale jeszcze większe było poczucie jakiejś ogromnej łaski, która otaczała Rzym i cały świat: łaski, która była owocem całego życia mojego ukochanego poprzednika, a szczególnie jego świadectwa w cierpieniu. Już tamtego dnia czuliśmy unoszącą się woń świętości, a Lud Boży na różne sposoby okazywał swoją cześć dla Jana Pawła II” - powiedział Ojciec Święty Benedykt XVI w homilii wygłaszanej podczas Mszy św. na Placu św. Piotra.

„Chciałem, aby - przy koniecznym poszanowaniu prawa Kościoła - proces beatyfikacyjny Jana Pawła II przebiegał w sposób możliwie najszybszy. I oto nadszedł oczekiwany dzień, przyszedł szybko, ponieważ tak podobało się Bogu: Jan Paweł II jest błogosławiony” - podkreślał Hierarcha.

Na frontonie Bazyliki odsłonięto portret Błogosławionego sporządzony na podstawie jednej z fotografii wykonanej przez polskiego fotografa Grzegorza Gałązki. Chór zaintonował pieśń: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się, otwórzcie wasze serca Panu miłością Chrystusa”.

Obok ołtarza umieszczono relikwiarz w kształcie gałązki oliwnej z krwią Błogosławionego przyniesiony przez s. Tobianę, która przez wiele lat służyła w apartamentach Jana Pawła II oraz cudownie uzdrowioną za Jego wstawiennictwem s. Marie Simon-Pierre z francuskiego zgromadzenia Małych Sióstr Macierzyństwa Katolickiego.

W procesji z darami, składającej się z przedstawicieli różnych narodów szło dwoje Polaków reprezentujących rodzinne miasto Jana Pawła II– Wadowice.

Po zakończeniu Mszy św. Papież Benedykt XVI odmówił z wiernymi modlitwę maryjną „Regina Caeli”, którą tradycyjnie poprzedził rozważaniami, a na jej zakończenie udzielił apostolskiego błogosławieństwa.

Homilia papieża Benedykta XVI Wygłoszona podczas Mszy św. beatyfikacyjnej Jana Pawła II