Głojsce

Znani są już kandydaci na sołtysa Głojsc

W niedzielę 21 listopada odbędą się wybory samorządowe. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Głojsc dokonają wyboru swojego reprezentanta w gminie oraz wybiorą sołtysa, będą też głosować na reprezentantów w powiecie i sejmiku wojewódzkim oraz burmistrza gminy Dukla.

W obwieszczeniu z dnia 18 października 2010 roku Burmistrz Gminy Dukla przedstawił listę kandydatów na przewodniczących organów jednostek pomocniczych gminy – sołtysów sołectw i przewodniczącego zarządu osiedla Dukla. W Głojscach zgłosiło się dwóch kandydatów na sołtysa – Andrzej Kusz i Wojciech Gac.

Kandydaci do 15 października mieli czas na zebranie podpisów osób popierających ich kandydatury. Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy Dukla kandydat na sołtysa powinien uzyskać poparcie 3% wyborców na stałe zamieszkałych w sołectwie. W Głojscach uprawnionych do głosowania jest 633 osoby, tak więc kandydat potrzebował poparcia 19 wyborców.

W chwili obecnej niedostępne są jeszcze oficjalne listy kandydatów na burmistrza i radnych do Rady Miejskiej w Dukli.

Więcej informacji: