Głojsce

Kapliczki i krzyże w Głojscach

Krajobraz Głojsc jest nierozerwalnie związany z obrazem krzyży i kapliczek przydrożnych. Kapliczki są znakiem kultu religijnego, to symbol wiary i oddania Bogu. Budowano je w intencjach dziękczynnych, ale też jako wyraz pokuty lub prośby. Istniejąc nadal w naszej rzeczywistości, stały się elementem historii i symbolem wielowiekowej wiary. Podkreślają chrześcijański charakter naszej wsi. Te najstarsze zostały ocalone dzięki tradycji i pobożności, niewątpliwie dzisiaj stanowią wartość zabytkową.

Kapliczka przy ul. Szkolnej w Głojscach. Kapliczka przy ul. Szkolnej w Głojscach

Dawniej w Głojscach, gdy codzienne uczestnictwo w nabożeństwach nie było możliwe (duża odległość do kościoła parafialnego) mieszkańcy zbierali się wokół nich, aby wspólnie się modlić. Przy kapliczkach śpiewano w maju Litanię Loretańską, w październiku odmawiano różaniec. Przy kapliczce obok szkoły – największej w Głojscach - odprawiane były Msze święte. Ludzie, przechodząc obok kapliczek i krzyży, zdejmowali nakrycia głowy, czynili znak krzyża – dzieje się tak i dzisiaj, co świadczy o wierze i żywym kultywowaniu tradycji.

W Głojscach istnieją różne formy kapliczek oraz krzyży. Najstarsze istniejące w naszej wsi kapliczki pochodzą z XIX i początku XX wieku. Jest też kilka nowowybudowanych.

Dawniej na szczycie Góry Bikowej stał krzyż drewniany. Dostawiono do niego drugi, mniejszy, z drzewa brzozowego, a w planie miał być dostawiony i trzeci. Jednak w związku z nadchodzącym Millenium Roku 2000 drewniane krzyże usunięto, wykonano krzyż ze stali, a w drodze na szczyt stacje Drogi Krzyżowej.

Jest w Głojscach krzyż drewniany przy ujściu Konopowego Potoka, jest też krzyż betonowy przy ul. Ogrodowej. Na obu tych krzyżach podobne oszklone skrzyneczki z figurą Chrystusa. Od ramion krzyża odchodzą wstęgi w kolorach maryjnych i narodowych.

Jest też w Głojscach kapliczka na drzewie, przy drodze Dukla-Nowy Żmigród – jest to płaska, oszklona skrzyneczka z daszkiem, a w niej drewniany krzyż z figurą Chrystusa.

Wśród kapliczek naziemnych istnieją piękne domki bielone wapnem, wewnątrz których znajdują się wnęki, z rzeźbami lub obrazami. Nakryte dwuspadowymi dachami krytymi blachą (jedna z tych kapliczek przy ulicy Szkolnej ma dach czterospadowy), uwieńczone krzyżami.

Wśród kapliczek naziemnych spotykanych w Głojscach są też murowane graniastosłupowe obeliski z kamienia lub cegły, wznosząc się do góry są proste lub załamane w jednej, lub dwóch kondygnacjach, z wnękami, w których znajdują się sakralia. Te kapliczki są nakryte półokrągłymi, czterospadowymi lub ozdobnymi daszkami.

Wiele z figur, dzieło rąk ludowych twórców, to zabytki o wielkiej wartości nie tylko duchowej, ale i materialnej. Niestety wiele z nich pada ofiarą złodziei. Niedawno okradziono kapliczkę przy ulicy Szkolnej (przy starym domu ze strzechą); zaginęła też figura Chrystusa frasobliwego z kaplicy przy ul. Nadbrzeżnej, widoczna jeszcze na zdjęciu z 2005 r. (w Galerii). Kradzieże w Głojscach nie są wyjątkiem, okradane są też kaplice w okolicy a sakralia, trafiają niejednokrotnie na rynki zachodniej Europy, do prywatnych tzw. „kolekcjonerów”.

We współczesnych czasach nowe pokolenie również buduje krzyże i kapliczki. W naszej miejscowości niedawno powstała wspomniana piękna Droga Krzyżowa prowadząca na szczyt Góry Bikowej, przy kościele wzniesiono kaplicę patrona parafii św. Maksymiliana Kolbe, powstały też kapliczki przy prywatnych domach.

Przydrożne krzyże i kapliczki stanowią skarb dziedzictwa kulturowego Głojsc. Tworzą historię, ale również są świadectwem wiary ludzi tutaj żyjących. Stały się one źródłem siły i jedności między ludźmi. Warto je wciąż na nowo odkrywać i poznawać.

Uroczystości Bożego Ciała 2009r. Uroczystości Bożego Ciała 2009 roku - ołtarze przy kapliczkach

Zobacz też: