Głojsce

Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej rozstrzygnięty

Szkoła w Głojscach Szkoła w Głojscach

16 stycznia 2017 r. odbył się konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Głojscach, przeprowadzony przez komisję powołaną przez Burmistrza Gminy Dukla. W poprzednio przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, które miało miejsce pół roku wcześniej nie wyłoniono dyrektora.

Od początku roku szkolnego 2016/2017 pełnienie obowiązków dyrektora powierzono Pani Elżbiecie Knap, która zastąpiła na tym stanowisku Panią Martę Szczurek. W konkursie przeprowadzonym obecnie Pani Elżbieta Knap przedstawiła swoją kandydaturę i właśnie jej powierzono prowadzenie szkoły. Elżbieta Knap od wielu lat pracuje w szkole w Głojscach, jest cenionym pedagogiem.

Gratulując wyboru życzymy Pani Dyrektor jeszcze raz powodzenia, pomyślności, samych sukcesów, satysfakcji oraz dobrej współpracy z pracownikami szkoły, uczniami, rodzicami dzieci szkolnych oraz władzami samorządowymi.