Głojsce

Konkurs na dyrektora szkoły rozstrzygnięty

Szkoła w Głojscach Szkoła w Głojscach

20 maja 2011 r. odbyły się konkursy w celu wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół podstawowych w Głojscach, Iwli i Wietrznie. Na nową kadencję dyrektorami w poszczególnych szkołach zostali:

Marta Szczurek w Szkole Podstawowej w Głojscach, Jerzy Gunia w Szkole Podstawowej w Iwli i Jolanta Leń w Szkole Podstawowej w Wietrznie.

Źródło: dukla.pl