Głojsce

Kontrola i ćwiczenia jednostek OSP gminy Dukla

1 września br. przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tylawie odbyła się kontrola dokumentacji i stanu technicznego sprzętu i samochodów jednostek OSP działających na terenie gminy Dukla. Po kontroli jednostki OSP wzięły udział w ćwiczeniach, sprawdzających przeszkolenie strażaków i sprawność sprzętu i wozów strażackich.

Co dwa lata odbywa się kontrola dokumentacji i stanu technicznego wszystkich jednostek OSP działających na terenie gminy Dukla. Dwie jednostki OSP: Dukla i Równe są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i one kontrolowane były przez bryg. Mariusza Kozaka - naczelnika Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego oraz starszego specjalistę mł. brygadiera Ireneusza Długosza z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Natomiast pozostałe jednostki działające poza systemem kontrolowane były przez: Andrzeja Ukleję - prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Dukli, Wacława Spornika - wiceprezesa Zarządu i Jarosława Gniadego - przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zarządu. W tym roku kontrolowane są jednostki OSP z: Dukli, Równego, Tylawy, Łęk Dukielskich, Mszany, Iwli, Wietrzna, Zyndranowej, Głojsc. Kontrolowana jest dokumentacja i stan techniczny sprzętu i wozów strażackich - powiedział Stanisław Bauer - prezes OSP w Tylawie, gospodarz tegorocznych ćwiczeń.

Po kontroli, która w ocenie kontrolujących wypadła dobrze, odbyły się ćwiczenia wszystkich kontrolowanych jednostek OSP. Pracy strażaków i ćwiczeniom w Tylawie przyglądali się zaproszeni goście: wiceburmistrz Dukli Andrzej Bytnar, radny Rady Miejskiej w Dukli Bohdan Gocz, inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Piotr Świder, sołtys Tylawy Grzegorz Jadach i strażak senior z Tylawy Jan Buriak. Brygadier Mariusz Kozak podsumowując ćwiczenia wyraził swoje zadowolenie ze stanu technicznego i sprawności sprzętu, a także z przeszkolenia biorących udział w ćwiczeniach strażaków.

Źródło: dukla.pl, autor: Krystyna Boczar-Różewicz
Zdjęcia: DPS Dukla