Głojsce

Planowane prace przy domu ludowym w Głojscach

Dom ludowy w Głojscach

Na jesień tego roku planowane jest utwardzenie placu przy domu ludowym w Głojscach.

Prace mają obejmować wykonanie koryta pod plac manewrowy oraz chodniki, ułożenie krawężników betonowych, wykonanie podbudowy z kruszyw i ułożenie kostki brukowej betonowej – 309 m2. Planowany termin zakończenia prac - 31.10.2014.

Gmina składa też zamówienia (numer ogłoszenia: 149795 – 2014) na prace przy domach ludowych w innych wsiach:

Ponadto gmina składa też zamówienie (numer ogłoszenia: 205612 – 2014) dotyczące modernizacji, zagospodarowanie obejścia i wyposażenia obiektu domu ludowego wsi Barwinek, Tylawa, Zyndranowa, Wietrzno, Lipowica i Nowa Wieś. Dostawa wyposażenia dla domów ludowych w Lipowicy, w Nowej Wsi, w Tylawie i w Wietrznie.

Domy ludowe zostaną doposażone:

Źródło: dukla.pl