Głojsce

Ukazała się książka o Głojscach

Książka Głojsce dawniej i dziś Książka "Głojsce dawniej i dziś"

Do rąk Czytelnika trafia pierwsze opracowanie poświęcone Głojscom, zbliżającym się do 650 rocznicy swego istnienia. Jest to zarys historii wsi – tej dawnej i najnowszej. Jest to również próba ocalenia przynajmniej niektórych „okruchów pamięci” z przeszłości, która tak szybko oddala się. W książce zamieszczono wiele archiwalnych fotografii oraz współczesnych zdjęć Głojsc - przeniosą one Czytelnika w opisywane miejsca, w tamten czas..

Książka autorstwa Rafała Fornala została wydana przez Wydawnictwo Ruthenus. Można o nią pytać w krośnieńskich księgarniach i w Urzędzie Gminy Dukla.