Głojsce

Internetowy Manager Punktów Adresowych w Gminie Dukla

ulica Szkolna Widok na ul. Szkolną

Od listopada bieżącego roku Gmina Dukla, jako pierwsza w województwie podkarpackim wdrożyła program do prowadzenia ewidencji punktów adresowych oraz nazewnictwa i przebiegu osi ulic.

Ogólnie dostępna jest warstwa umożliwiająca każdemu odszukanie lokalizacji nieruchomości pod adresem: dukla.punktyadresowe.pl. Wystarczy wpisać miejscowość, ulicę i nr domu, a wyświetli się na monitorze komputera fragment mapy z poszukiwanym adresem. Na foto-mapę, gdzie obejrzeć można gminę i Głojsce z lotu ptaka nałożona jest mapa z zaznaczonymi granicami działek oraz zaznaczonym przebiegiem dróg, w tym polnych.

Moduł zapewnia jednoczesny dostęp do bazy punktów adresowych wielu użytkownikom ze zróżnicowanymi prawami dostępu oraz umożliwia generowanie dokumentów związanych z bieżącym prowadzeniem bazy punktów adresowych.

Źródło: dukla.pl