Głojsce

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna - zmiany

Szkoła w Głojscach Przychodnia VIVA

Od 1 marca 2011 r. w Dukli funkcjonuje ambulatorium nocnej i świątecznej pomocy medycznej. Dotychczas mieściło się w budynku NZOZ Medicus w Dukli, ul. Trakt Węgierski 16. Od 1 marca 2013 nastąpi zmiana – ambulatorium będzie się mieścić w budynku przychodni „Viva” przy ul. Słowackiej 11, naprzeciwko sklepu Biedronka. Lekarz dyżurny będzie udzielał porad pacjentom dorosłym oraz dzieciom.

Z porady lekarza ogólnego a także lekarza pediatry można było skorzystać dotychczas w siedzibie Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Grodzkiej 45 (stary szpital). Od 1 marca te ambulatoria będą funkcjonować w budynku Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie, na ul. Korczyńskiej 57 - wejście od Izby Przyjęć Planowych – poniżej SOR. W budynku pogotowia nie będą już dyżurować lekarze.

Z dniem 1 marca przestaje także funkcjonować ambulatorium nocnej i świątecznej pomocy medycznej w Miejscu Piastowym.

Mieszkańcy Głojsc mają też blisko do ambulatorium nocnej i świątecznej pomocy medycznej w Nowym Żmigrodzie przy ul. Krakowskiej 11, gdzie również mogą korzystać z porady lekarza dyżurnego. Zgodnie z komunikatem NFZ nie obowiązuje rejonizacja. Pacjent ma więc prawo skorzystać z opieki ambulatoryjnej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej u każdego ze świadczeniodawców, do jakiego się zgłosi (dowolnie: ambulatorium w Dukli, Krośnie, Nowym Żmigrodzie itp.).

Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska w dni zwykłe zapewniona jest od godz. 18.00 przez całą noc, natomiast w dni wolne od pracy przez całą dobę. Po pomoc medyczną do ambulatorium można zgłaszać się w przypadku nagłego pogorszenia zdrowia. Pacjenci korzystają z pomocy bezpłatnie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowanego za pomocą systemu EWUŚ.

Stomatolog

W godzinach od 19.00 do 7.00 rano, a w dni wolne przez całą dobę dyżuruje stomatolog w Krośnie w siedzibie Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Grodzkiej (stary szpital). Pomoc udzielana jest w wypadkach nagłych (ból zęba, krwawienie, ropień itp.).

Pediatra

W budynku Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie na ulicy Korczyńskiej dyżur od godz. 18.00 przez całą noc pełni pediatra oraz lekarz ogólny. W soboty, niedziele i święta dyżur pediatry i lekarza ogólnego trwa przez całą dobę.

Pomoc chirurgiczna

Wszelkiego rodzaju urazy zaopatruje przez całą dobę Szpitalny Oddział Ratunkowy - część chirurgiczna - w szpitalu przy ulicy Korczyńskiej.

Pomoc okulistyczna

W sytuacjach nagłych (uraz oka, ciało obce w oku) można zgłosić się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego szpitala w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej.

Nocna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska

Do godziny 18.00 bezpłatne wizyty domowe w uzasadnionych przypadkach zapewniają lekarze rodzinni i pielęgniarki środowiskowe. Po godzinie 18.00, a także w soboty, niedziele i święta, w przypadku zachorowania i niemożności przyjścia do pełniącego dyżur ambulatorium pomocy lekarskiej można zatelefonować i poprosić o przyjazd lekarza.

Jak wspomniano wyżej zgodnie z obowiązującymi przepisami przy udzielaniu wyżej wymienionych świadczeń nie obowiązuje rejonizacja. Pacjenci w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą zgłaszać się do najbliżej położonego punktu nocnej opieki. Natomiast w przypadkach, jeżeli stan zdrowia uniemożliwia zgłoszenie się do ambulatorium, obowiązek realizacji wizyty domowej spoczywa na podmiocie sprawującym opiekę na danym obszarze zabezpieczenia.

Obszary zabezpieczenia:

Zapewniona jest także nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgniarska. Pielęgniarska opieka wyjazdowa zapewnia ciągłość pielęgnacyjnych i pielęgniarskich zabiegów leczniczych np. wykonania zastrzyków, zmiany opatrunków itp.

W razie potrzeby wezwij karetkę Pogotowia Ratunkowego – nr tel. 999

Zawsze, kiedy wydaje się, że czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego - 999. Karetka wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt, ma fachowy zespół ratowniczy, który szybko dojedzie pod wskazany adres. Nie należy się bać, że trzeba będzie zapłacić za wezwanie pogotowia. Przyjmujący zgłoszenie dyspozytor potrafi ocenić czy stan zdrowia pacjenta wymaga wysłania karetki, czy też odesłania do nocnej opieki wyjazdowej lub ambulatoryjnej.