Głojsce

Nowe połączenie drogowe z Bardejowem

Bardejów Bardejów - fot. slovakheritage.org

Wkrótce ożyje przejście na polsko-słowackiej granicy z Ożennej do Niżnej Polianki, otwierające najkrótszą drogę z Jasła i Krosna do Bardejowa. Po wielu latach starań zlikwidowane po wojnie połączenie drogowe zostanie przywrócone. Zadanie zrealizowano w ramach projektu „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem krośnieńskim, jasielskim i bardejowskim” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na Słowacji przebudowano drogę Niżna Polianka - Ożenna, na terenie powiatu krośnieńskiego i jasielskiego wyremontowana i przebudowana została droga Krosno – Kobylany - Toki.

Według zapowiedzi zostanie uruchomiona komunikacja autobusowa z Krosna i Jasła do Bardejowa oraz transport komunikacji ciężarowej. Całe przedsięwzięcie kosztowało ponad 4,5 mln euro, z czego 85% to pieniądze unijne.

O utworzeniu wspólnej, transgranicznej mapy drogowej zaczęto mówić sześć lat temu, po wstąpieniu Polski i Słowacji do Unii Europejskiej. Rozważano, jak rozbudować sieć dróg, by Polska i Słowacja stały się jednym regionem, dobrze dostępnym turystycznie i gospodarczo.

Co z otwarcia nowego połączenia drogowego wynika dla naszej miejscowości?

Obecnie ruch w kierunku Słowacji i Węgier z Jasła (Krakowa) przebiega przez Nowy Żmigród, Głojsce, Duklę w kierunku Barwinka i dalej Świdnika. Ruch nasilił się po zmodernizowaniu drogi Jasło-Dukla. Otwarcie nowego połączenia drogowego na trasie Bardejów – Krempna – Jasło, Bardejów - Toki – Krosno odciąży w pewnym stopniu szlak komunikacyjny Nowy Żmigród – Głojsce - Dukla – Barwinek. Ponadto z Głojsc będzie można dojechać do Bardejowa – pięknego słowackiego miasta, krótszą drogą. Mieszkańcy Głojsc odnoszą też korzyści wynikające z modernizacji drogi Toki – Krosno. Dojazd do Krosna trasą przez Kobylany jest teraz szybszy, wygodniejszy i bezpieczniejszy.