Głojsce

Nowi dyrektorzy w nowych szkołach

Szkoła w Głojscach

29 grudnia 2010 roku uchwałami Rady Miejskiej w Dukli zostały rozwiązane Zespoły Szkół Publicznych w Głojscach, Iwli i Wietrznie.

Również w tym samym dniu uchwałami Rady Miejskiej w Dukli nastąpiło przekazanie prowadzenia szkół gimnazjalnych stowarzyszeniom:

We wszystkich szkołach, w których nastąpiły zmiany przeprowadzono konkursy na dyrektorów.

Dyrektorami szkół podstawowych zostali:

Dyrektorami gimnazjów prowadzonych przez stowarzyszenia zostali:

Źródło: dukla.pl