Głojsce

Odpust parafialny w Głojscach – 14 sierpnia 2011

14 sierpnia przeżywaliśmy w Głojscach uroczystości odpustowe ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego, od którego męczeńskiej śmierci mija w tym roku 70 lat. W uroczystym dniu Odpustu, podobnie jak w ubiegłym roku naszą parafię zaszczycił swą obecnością ksiądz arcybiskup Edward Nowak, który przez wiele lat w Rzymie pełnił funkcję sekretarza Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Dostojny Gość przewodniczył uroczystej Mszy Świętej o godz. 11.00, którą sprawował wspólnie z księżmi Stanisławem Klukiem, Stanisławem Bożętką oraz Piotrem Klukiem. Eucharystii o godz. 8.00 przewodniczył ksiądz proboszcz Janusz Kunior, sprawował ją wspólnie z księdzem Bożętką. Obecny był również nasz rodak ksiądz Rafał Krejmas, który posługiwał w konfesjonale udzielając sakramentu pokuty. Podczas Mszy Świętych homilie, które zapadły w nasze serca i miejmy nadzieję, że przyniosą owoce, wygłosił ks. Stanisław Bożętka.

W uroczystościach 14 sierpnia w Głojscach udział wzięli kapłani z sąsiednich parafii. Na uroczystości odpustowe – poza parafianami - licznie przybyli goście spoza Głojsc: rodziny parafian, osoby z sąsiednich miejscowości, ci, którzy kiedyś w Głojscach mieszkali.

Podczas uroczystości odpustowych w Głojsach przeżywaliśmy też jubileusz 25 – lecia ślubów zakonnych księży Stanisława Bożętki i Stanisława Kluka. Nasi księża rodacy służą Bogu i ludziom w parafiach w Polsce, a także za granicą, realizując tam misyjne powołanie. Jubileusz był okazją do wspólnego spotkania w rodzinie parafialnej i wspólnej modlitwy podczas Mszy Świętej. Dla samych kapłanów taka uroczystość jest okazją do głębszych refleksji, podsumowań i snucia planów na dalsze lata; dla parafian - to okazja do szczególnej modlitwy w intencji Jubilatów, wyrażenia podziękowań oraz złożenia gratulacji i życzeń. Drogim Jubilatom życzymy wiele zdrowia, pogody ducha i radości każdego dnia kapłańskiej służby. Niech Wasze życie przynosi obfite owoce i jednoczy wszystkich w jedną Chrystusową owczarnię - niech owoce Waszego kapłańskiego posługiwania trwają i rozwijają się w naszych sercach, abyśmy wspólnie mogli przekraczać próg nadziei. Niech Wam Bóg błogosławi i obdarza swymi łaskami, byście wytrwale podążali obraną przez siebie drogą życiową pełniąc służbę Bogu i ludziom. Szczęść Boże!