Głojsce

Najgłębszy odwiert w Polsce koło Dukli

odwiert

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA rozpoczęło wiercenie najgłębszego otworu poszukiwawczego (Dukla-1) realizowanego obecnie na terytorium Polski. Planowana głębokość odwiertu wyniesie 5500 m, a jego wykonawcą będzie spółka z grupy kapitałowej PGNiG, Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło.

Otwór poszukiwawczy Dukla-1 zlokalizowany jest w okolicach miejscowości Dukla w woj. podkarpackim. Celem prac jest odkrycie węglowodorów (ropy naftowej i gazu ziemnego) zalegających na znacznych głębokościach oraz dostarczenie danych do dokładnego oszacowania złóż.

Według obecnych prognoz zasoby geologiczne mogą osiągnąć ok. 700 mln m sześc. gazu ziemnego i ok. 2,5 mln ton ropy. Szacowane zasoby wydobywalne określono na ok. 500 mln m sześc. gazu ziemnego i ok. 500 tysięcy ton ropy naftowej.

Planowany koszt realizowanego otworu wyniesie ok. 70 mln zł. Czas realizacji wiercenia wraz z próbami złożowymi wyniesie ok. 11 miesięcy. W przypadku uzyskania pozytywnych wyników geologiczno-złożowych przewiduje się realizację kolejnego otworu Dukla-2.

Dukla-1 to kolejny głęboki otwór wykonywany przez PGNiG SA. W 2010 r. rozpoczęto wiercenie głębokiego otworu poszukiwawczego Niebieszczany-1 koło Sanoka w Karpatach. Obecnie otwór osiągnął głębokość 3905 m i po pobraniu próbek węglowodorów z określonej głębokości wiercenia są kontynuowane. Planowana głębokość otworu to 4800 m.

Wiercenie głębokich otworów jest efektem zwiększenia zakresu działalności poszukiwawczej spółki zależnej PGNiG SA Oddział w Sanoku w ostatnich latach.

Źródło: Zespół Prasowy PGNiG