Głojsce

„Opłatek” w Głojscach

W dniu 17 stycznia 2010 roku w Domu Ludowym miało miejsce spotkanie opłatkowe. „Opłatek” był zorganizowany z inicjatywy dyrekcji i nauczycieli naszej szkoły oraz Rady Rodziców, przy zaangażowaniu ks. Proboszcza. Na spotkanie opłatkowe licznie przybyli mieszkańcy Głojsc, przedstawiciele Samorządu Wiejskiego, wśród zaproszonych gości byli obecni Burmistrz Gminy Dukla oraz przedstawiciele Rady Miejskiej.

Na samym początku głos zabrała Dyrektor szkoły witając wszystkich przybyłych na spotkanie opłatkowe. Następnie ks. Proboszcz odmówił modlitwę, odczytał fragment Ewangelii i poświecił opłatki. Kolejną częścią spotkania był występ dzieci Szkoły Podstawowej w Głojscach, które przygotowały piękne Jasełka. Dzieci pod opieką nauczycieli przygotowały też program artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka. Po krótkiej przerwie organizacyjnej wystąpił zespół Szarotki z Gminnego Ośrodka Kultury w Dukli – przygotowany specjalnie na tę okazję program prezentował dawne tradycje i obyczaje świąteczne.

Po części artystycznej nastąpiło łamanie się opłatkiem oraz wspólne kolędowanie. Rada Rodziców przygotowała dla przybyłych gości pyszny poczęstunek, a nauczyciele miłe upominki – każdy mógł otrzymać pięknego, wykonanego ręcznie aniołka. Na zakończenie głos zabrał Burmistrz, podziękował organizatorom za przygotowanie spotkania opłatkowego.

Galeria - Fot. Piotr Woźniak

Spotkanie opłatkowe w Głojscach Spotkanie opłatkowe w Głojscach Spotkanie opłatkowe w Głojscach Spotkanie opłatkowe w Głojscach Spotkanie opłatkowe w Głojscach Spotkanie opłatkowe w Głojscach Spotkanie opłatkowe w Głojscach Spotkanie opłatkowe w Głojscach Spotkanie opłatkowe w Głojscach Spotkanie opłatkowe w Głojscach Spotkanie opłatkowe w Głojscach Spotkanie opłatkowe w Głojscach