Głojsce

Budowa oświetlenia ulicznego przy Ogrodowej i Nadbrzeżnej

Po zakończeniu prac:

Most - ul. Nadbrzeżna Oświetlenie ul. Ogrodowa
Fundamenty sali gimnastycznej. Oświetlenie ul. Nadbrzeżna
Plac zabaw. Oświetlenie ul. Ogrodowa

Wcześniejsze informacje na ten temat:

Trwa budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej (etap II) i przy ulicy Nadbrzeżnej (etap I).

Budowa oświetlenia Ulica Ogrodowa

Przy ulicy Ogrodowej linia oświetleniowa zostanie poprowadzona poprzez nowych 8 słupów oświetleniowych na odcinku 356 m, od istniejącego słupa nr 9 do projektowanego słupa oświetleniowego nr 17; umieszczonych zostanie 9 nowych lamp (od skrzyżowania ul. Ogrodowej z drogą łączącą ją z ul. Szkolną w kierunku Konopowego potoka oraz w kierunku mostu).

Prowadzone są też prace przy ul. Nadbrzeżnej (etap I): linia oświetleniowa będzie poprowadzona od istniejącego stanowiska słupowego nr 37/114/2 poprzez 3 projektowane słupy oświetleniowe nr 1/37 – 3/37. Łączna długość odcinka wyniesie 175 m (od kościoła do mostu).

Nowe linie oświetleniowe powstają też w Barwinku, Chyrowej i Nowej Wsi.

Czytaj też: eprzetargi.org