Głojsce

Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej

Budowa oświetlenia ul. Ogrodowa Budowa oświetlenia ul. Ogrodowa

W lipcu rozpoczęła się budowa oświetlenia przy ulicy Ogrodowej. Pierwszy etap prac obejmuje zabudowanie wolnostojącej szafy oświetleniowej, od której zostanie wyprowadzona linia kablowa o długości 425 metrów poprzez 9 słupów oświetleniowych. Słupy oświetleniowe zostaną ustawione na razie na odcinku od ulicy Dukielskiej niemal do skrzyżowania ul. Ogrodowej z drogą łączącą ją z ul. Szkolną. Oświetlenie pozostałej części ulicy przewidziane jest w przyszłości.