Głojsce

Jasność nad drogą łączącą ulice Szkolną i Ogrodową.

W marcu 2008 wykonano oświetlenie drogi łączącej ulice Ogrodową ze Szkolną (fot. z 14.III.2008). W tym celu po stronie rzeki od ulicy Szkolnej umieszczono trzy słupy, na których zamontowano lampy oświetlające niemal cały odcinek drogi. I stała się jasność! Fakt ten cieszy zwłaszcza z tego powodu, że jest to prawdopodobnie najliczniej pieszo uczęszczany odcinek drogi w Głojscach.

Głojsce Roboty oświetlenie Efekt oświetlenia Efekt oświetlenia 2