Głojsce

Święty Józef Sebastian Pelczar patronem Powiatu Krośnieńskiego

Święty Józef Sebastian Pelczar Święty Józef Sebastian Pelczar

W piątek 16 kwietnia na uroczystej XL Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego poprzez aklamację przyjęto akt ustanowienia patronem powiatu krośnieńskiego Świętego Józefa Sebastiana Pelczara.

W ubiegłym roku władze powiatu krośnieńskiego podjęły działania dla ustanowienia patrona. Propozycja ustanowienia Św. Józefa Sebastiana Pelczara patronem padła na sesji 19 lutego 2009 r – radni poparli tę ideę. Samorząd Powiatu zwrócił się z prośbą do arcybiskupa Józefa Michalika o zaakceptowanie dokonanego wyboru.

Metropolita Przemyski w liście do starosty krośnieńskiego odpowiedział następująco: „Z radością przyjąłem informację o wyborze Św. Józefa Sebastiana Pelczara Patronem Powiatu Krośnieńskiego. Święty Biskup, syn ziemi krośnieńskiej niewątpliwie jest odpowiednią osobą, która jest wzorem i dla młodych, i dla starszych jak poprzez pracę nad sobą można dochodzić do eliminowania wad i zdobywania doskonałości“.

16 kwietnia br. witając przybyłych na uroczystą sesję gości starosta Jan Juszczak nawiązał do katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, w której zginęło 96 osób: „ Nasz kraj poniósł niewyobrażalną stratę, ale wierzę, że Oni są z nami tutaj, bo jesteśmy zgromadzeni w dobrej sprawie. I jestem przekonany, że będą z nami w każdym działaniu, które będzie służyło dla budowania dobrej, silnej i mocnej Polski”.

Sesję oficjalnie otworzył przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Krężałek: „Dzisiejsza sesja jest szczególna, bowiem dzisiaj Rada Powiatu ustanowi patrona, któremu będziemy się polecać i prosić o pomoc przy podejmowaniu decyzji – mówił. – Ustanowienie Świętego Józefa Sebastiana Pelczara naszym patronem będzie wyrazem upamiętnienia tego Wielkiego Rodaka, a także pozwoli nam mieszkańcom wzorować się na Jego Osobie i prosić o wsparcie w trudnych chwilach”.

Następnie po wysłuchaniu uzasadnienia wszyscy obecni radni podpisali Akt Ustanowienia Patrona Powiatu Krośnieńskiego:
„My Radni Powiatu Krośnieńskiego w trosce o przyszłość Mieszkańców Naszego Powiatu nawiązując do tradycji religijnych i patriotycznych Naszych Ojców po uzyskaniu akceptacji Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego Jego Ekscelencji Ks. Józefa Michalika Ustanawiamy: Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Patronem Powiatu Krośnieńskiego Ustanawiamy ponadto: 9 maja – Dniem Patrona Powiatu”.

Zwieńczeniem uroczystej sesji była konferencja naukowa na temat życia i dzieła Świętego.

Główne uroczystości związane z ustanowieniem patrona powiatu odbędą się 9 maja w Kościele Matki Bożej Królowej Polski w Korczynie.