Głojsce

Podkarpackie 1,74 mld. euro w perspektywie 2014-2020?

Ponad 1 miliard siedemset milionów euro. Taką kwotę będzie mieć do podziału Podkarpackie w nowej perspektywie unijnej 2014-2020. To wstępna propozycja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, o której była mowa na Konwencie Marszałków województw w Białowieży. Szczegóły dotyczące podziału pieniędzy przedstawili na konferencji marszałek Mirosław Karapyta oraz członek zarządu Lucjan Kuźniar.

Uważamy, że są to środki, które pozwolą na dynamiczny rozwój naszego województwa oraz na rozwój innowacyjnych systemów i sposobów gospodarowania – mówił członek zarządu Lucjan Kuźniar.

Marszałek Mirosław Karapyta podkreślał, że podział unijnych pieniędzy budzi wiele emocji, ale dla Podkarpacia jest bardzo korzystny, bo pod względem wielkości środków, jakie mamy otrzymać w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego , plasuje nas na szóstym miejscu w kraju.

Łącznie Podkarpacie ma otrzymać według tego algorytmu 244 mln euro więcej niż w kończącej się perspektywie – mówił marszałek.

Takie pieniądze pozwolą na dynamiczny rozwój regionu. Wśród inwestycji, które samorząd chce zrealizować marszałek Mirosław Karapyta wymienił między innymi budowę linii kolejowej z Rzeszowa do lotniska w Jasionce, a także dokończenie budowy drogi łączącej krajową dziewiątkę z S19. Samorząd ma też plany dotyczące rozwoju Bieszczadów czy poprawy infrastruktury sportowej na Podkarpaciu. Oprócz pieniędzy z RPO będą też fundusze z Programu Rozwój Rolski Wschodniej. Marszałek Mirosław Karapyta mówił o planach wykorzystania tych pieniędzy razem z województwem lubelskim.

Z marszałkiem z województwa lubelskiego będziemy się starali opracować program wspólny, taki jak internet szerokopasmowy, ale dotyczący rozbudowy sieci energetycznej. Wartość tego projektu będzie porównywalna do projektu dotyczącego sieci szerokopasmowej czyli około 300 mln trzeba będzie przeznaczyć na rozbudowę, szczególnie w północnej części województwa –mówił marszałek Mirosław Karapyta.

W nowej perspektywie finansowej oprócz inwestycji transportowych priorytetem będą te związane z ochroną środowiska i efektywnością energetyczna. Więcej pieniędzy ma też trafić na działania wspierające innowacyjność gospodarki.

Źródło: Samorząd Województwa Podkarpackiego