Głojsce

Ksiądz Józef Bednarczyk

Ksiądz Józef Bednarczyk Ksiądz Józef Bednarczyk

pierwszy proboszcz parafii Głojsce w latach 1972 - 2003.

Praca dla dobra Głojsc.

Ks. Józef Bednarczyk swą duszpasterską pracę w Głojscach rozpoczął 2.VII.1972 r. Od chwili objęcia parafii wytrwale i z poświęceniem pracował dla dobra społeczności, w której się znalazł. W kościele i na katechezie nauczał o Bogu, rozwijał duchowość parafian, umacniał wiarę, nauczał jak się modlić, zapalał serca do czynienia dobra. Wybitna wiedza połączona z umiejętnością przemawiania do ludzi sprawiała, że kazań każdy słuchał z zainteresowaniem. Ksiądz Bednarczyk dbał o kulturę słowa parafian, ubogacanie charakteru poprzez zachęcanie do czytania różnych publikacji, prowadził parafialną bibliotekę. Szczególnie zabiegał o trzeźwość w parafii.

Żywa parafia.

Podczas pracy w Głojscach Ksiądz Józef Bednarczyk budował poczucie odpowiedzialności za życie religijne w parafii przez współpracę wszystkich z kapłanem, dla dobra i rozwoju osobowości każdego człowieka, rodziny i parafii jako takiej. Realizował ideę żywej parafii: żywa parafia powinna mieć zespoły, które dynamizują całość parafii, zespoły stają się przez współpracę z kapłanem „drożdżami” dynamizującymi życie religijne, kulturalne i osobowe każdego człowieka. Mając takie spojrzenie rozwijał zespoły w parafii, aby ją budzić z uśpienia i zaniedbań dla dobra całości. Przyciągał do siebie wszystkich, starszych i dzieci, a przede wszystkim kochała go młodzież uczestnicząca licznie w spotkaniach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

W czasie, gdy ksiądz Józef Bednarczyk był proboszczem w Głojscach oprócz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży na terenie parafii działały też Liturgiczna Służba Ołtarza, Koło Misyjne starszych i dzieci, Zespół Synodalny, Róże Żywego Różańca, Akcja Katolicka, Zespół Charytatywny, Rycerstwo Niepokalanej, Krąg Biblijny, Zespół Modlitewny oraz Rada Duszpasterska. Efektem pracy ks. Bednarczyka są powołania kapłańskie i zakonne.

Praca nie tylko duchowa.

Wyraźne były też zmiany materialne w środowisku parafii. Ksiądz Józef Bednarczyk podjął pracę duszpasterską we wspólnocie a także dalsze prace przy rozbudowie kościoła, jego wystroju wewnętrznego i zewnętrznego. Wynikiem pracy i starań wybudowano plebanię, dzwonnicę, założono cmentarz i wybudowano kaplicę cmentarną. Wybudowana została też Droga Krzyżowa prowadząca na szczyt Góry Bikowej, gdzie znajduje się górujący nad Głojscami Krzyż.. Dbał o piękno zewnętrzne parafii, uczulał mieszkańców na dbałość o środowisko naturalne (oczyszczanie potoków, porządek wokół domostw).

Poświęcił Głojscom - 31 lat życia

Ksiądz Józef Bednarczyk mieszkał po przejściu na emeryturę w Domu Księży Seniorów w Rzeszowie. Dopóki pozwalało mu zdrowie aktywnie wspierał innych kapłanów w pracy, w różnych parafiach.

Z pewnością wpłynął w sposób pozytywny i niezwykły na los Głojsc jako wsi i parafii, popychając ją zawsze ku rozwojowi zarówno materialnemu jak i duchowemu. Wpłynął także na los wielu swych parafian, podając dłoń, pomagając, wspierając, otwierając szeroko drzwi na świat, ukazując nowe horyzonty, wskazując, za którymi drogowskazami iść.

Mieszkając już w Rzeszowie zawsze myślał z troską i wielkim sercem o Głojscach, o swych dawnych parafianach. Pytał o ich losy, przekazywał pozdrowienia, zapewniał o modlitwie. Cieszył się remontem i rozbudową świątyni, które mógł osobiście zobaczyć.

Pamiętając o systematycznej, codziennej pracy kapłana dla dobra Głojsc, dla dobra ludzi wśród których się znalazł, wielu z nas dziękuje mu także za własne dary duchowe, które otrzymał od tego Niezwykłego Kapłana Chrystusowego.

Ksiądz Bednarczyk z pewnością może powtórzyć za świętym Pawłem: "W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem".

Ksiądz Józef Bednarczyk zmarł 30 maja 2018 r, w wigilię Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

Zdjęcia archiwalne:

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii archiwalnej »