Głojsce

Ksiądz Józef Bednarczyk

Ksiądz Józef Bednarczyk Ksiądz Józef Bednarczyk

pierwszy proboszcz parafii Głojsce w latach 1972 - 2003.

Praca dla dobra Głojsc.

Ks. Józef Bednarczyk swą duszpasterską pracę w Głojscach rozpoczął 2.VII.1972 r. Od chwili objęcia parafii wytrwale i z poświęceniem pracował dla dobra społeczności, w której się znalazł. W kościele i na katechezie nauczał o Bogu, rozwijał duchowość parafian, umacniał wiarę, nauczał jak się modlić, zapalał serca do czynienia dobra. Wybitna wiedza połączona z umiejętnością przemawiania do ludzi sprawiała, że kazań każdy słuchał z zainteresowaniem. Ksiądz Bednarczyk dbał o kulturę słowa parafian, ubogacanie charakteru poprzez zachęcanie do czytania różnych publikacji, prowadził parafialną bibliotekę. Szczególnie zabiegał o trzeźwość w parafii.

Żywa parafia.

Podczas pracy w Głojscach Ksiądz Józef Bednarczyk budował poczucie odpowiedzialności za życie religijne w parafii przez współpracę wszystkich z kapłanem, dla dobra i rozwoju osobowości każdego człowieka, rodziny i parafii jako takiej. Realizował ideę żywej parafii: żywa parafia powinna mieć zespoły, które dynamizują całość parafii, zespoły stają się przez współpracę z kapłanem „drożdżami” dynamizującymi życie religijne, kulturalne i osobowe każdego człowieka. Mając takie spojrzenie rozwijał zespoły w parafii, aby ją budzić z uśpienia i zaniedbań dla dobra całości. Przyciągał do siebie wszystkich, starszych i dzieci, a przede wszystkim kochała go młodzież uczestnicząca licznie w spotkaniach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

W czasie, gdy ksiądz Józef Bednarczyk był proboszczem w Głojscach oprócz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży na terenie parafii działały też Liturgiczna Służba Ołtarza, Koło Misyjne starszych i dzieci, Zespół Synodalny, Róże Żywego Różańca, Akcja Katolicka, Zespół Charytatywny, Rycerstwo Niepokalanej, Krąg Biblijny, Zespół Modlitewny oraz Rada Duszpasterska. W tym okresie Głojsce były wzorem dla innych parafii w diecezji. Efektem pracy ks. Bednarczyka są powołania kapłańskie i zakonne: czterech księży i dwie siostry zakonne.

Praca nie tylko duchowa.

Wyraźne były też zmiany materialne w środowisku parafii. Ksiądz Józef Bednarczyk podjął pracę duszpasterską we wspólnocie a także dalsze prace przy rozbudowie kościoła, jego wystroju wewnętrznego i zewnętrznego. Wynikiem pracy i starań wybudowano plebanię, dzwonnicę, założono cmentarz i wybudowano kaplicę cmentarną. Wybudowana została też Droga Krzyżowa prowadząca na szczyt Góry Bikowej, gdzie znajduje się górujący nad Głojscami Krzyż.. Dbał o piękno zewnętrzne parafii, uczulał mieszkańców na dbałość o środowisko naturalne (oczyszczanie potoków, porządek wokół domostw).

Ksiądz Józef Bednarczyk poświęcił Głojscom 31 lat życia. Obecnie mieszka i pracuje w Rzeszowie.

Zdjęcia archiwalne:

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii archiwalnej »

Zobacz też: