Głojsce

Pieniądze dla rolników prowadzących dodatkową działalność gospodarczą

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Logo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Trzeba mieć dobry pomysł na inwestycje w przedsięwzięcia, które pozwalają uzyskiwać dodatkowe dochody z działalności innej niż rolnicza, poprawnie przygotować wniosek o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami i złożyć go w „swoim” Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub w biurze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”. Tak w skrócie wygląda procedura ubiegania się o pomoc na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” finansowane z PROW 2007–2013.

Wsparcie z tego „działania” przysługuje tym rolnikom lub ich domownikom, którzy już prowadzą działalność nierolniczą oraz także tym wszystkim, którzy chcą taką działalność dopiero rozpocząć na terenach wiejskich. Zakres działań, na które można uzyskać wsparcie z „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”, jest niezwykle szeroki. Obejmuje on pomoc na świadczenie różnorakich usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, a także dla ludności. Sfinansować można również działalność związaną z prowadzeniem sprzedaży hurtowej lub detalicznej różnych produktów takich jak maszyny i urządzenia rolnicze czy np. perfumy i kosmetyki. Pieniądze z „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” można przeznaczyć na inwestycje związane z działalnością turystyczną oraz ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem lub różnego rodzaju przedsięwzięcia w przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, czy w wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy. Pomocą objęte są działania w zakresie rachunkowości, doradztwa oraz usług informatycznych. Środki z „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” mogą być wykorzystane na działalność aktywizującą mieszkańców obszarów wiejskich np. poprzez inwestycje w organizację różnego rodzaju form opieki nad dziećmi. Pomoc, którą otrzymuje rolnik w formie refundacji, może wynieść do 100 tys. zł i pokryć do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl, a także uzyskać w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych Agencji. Można też skorzystać z bezpłatnej infolinii: 0 800 380 084 - czynnej przez 7 dni w tygodniu w godz. 7- 21. Tegoroczny nabór wniosków o wsparcie z tego działania rozpocznie się w ARiMR 24 sierpnia.

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” można również składać za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” działającej na terenie gmin Dukla, Chorkówka, Iwonicz Zdrój, Jedlicze, Miejsce Piastowe. Wnioski składać można od 18 sierpnia do 15 września 2010 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” w Miejscu Piastowym przy ul. Dworskiej 14 – telefoniczne informacje o szczegółach pod nr 13-44-07-043.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronie www.kraina-nafty.pl, formularz dostępny także na stronie www.arimr.gov.pl.

Źródło: