Głojsce

Projekt budżetu Podkarpacia na 2011 rok

sejmik woj. podkarpackiego IV Sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego

11 stycznia 2011 roku w Rzeszowie odbyła się IV Sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Najważniejszym elementem sesji Sejmiku była prezentacja i debata nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 rok.

Projekt ten został opracowany jeszcze przez poprzednią ekipę rządzącą województwem. Przypomnijmy, że zmiana władzy w regionie nastąpiła w listopadzie ubiegłego roku. Wtedy z rąk PiS samorząd przeszedł w ręce koalicji PO, PSL i SLD.

Projekt budżetu na 2011 rok opracowany przez poprzedni zarząd zakłada, że dochody osiągną w tym roku 1,081 mld zł. Z budżetu zaś trzeba wydać 1,179 mld zł. Oznacza to, że deficyt osiągnie 98 milionów.

Najwięcej pieniędzy ma pójść na ochronę przeciwpowodziową i drogi. W planach są m. in. budowa i przebudowa wałów przeciwpowodziowych w Mielcu i gminie, budowa zbiorników retencyjnych Kąty – Myscowa oraz Dukla, ukształtowanie koryta Strugu tak, by woda nie zagrażała Rzeszowowi i gminie Tyczyn. A także rozbudowa dróg wojewódzkich nr 985 na odcinku Mielec – Dębica, nr 855 od granicy regionu do Stalowej Woli.

Radni koalicyjni obecnie rządzący województwem uważają, że budżet wymaga sporych korekt. Mariusz Kawa, szef klubu radnych PSL podkreślał, że niepokojący jest zwłaszcza duży deficyt. Szef klubu PO Jan Burek również przestrzegał przed rosnącym zadłużeniem.

Radni PIS rządzący województwem w poprzedniej kadencji, a obecnie w opozycji twierdzą, że budżet jest prorozwojowy i nastawiony na ważne i duże inwestycje na Podkarpaciu.

Budżet musi zostać uchwalony do końca stycznia. Na razie projekt trafił do sejmikowych komisji.

Radni Województwa przyjęli także dwa stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego w ważnych dla mieszkańców Podkarpacia kwestiach.

Pierwsza z uchwał dotyczy stanowiska Sejmiku w sprawie projektowanych zmian w uchwale Rady Ministrów dotyczącej aktualizacji „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015”. Jest to reakcja radnych wobec zapowiedzi przesunięcia terminów realizacji inwestycji na drogach krajowych na terenie województwa podkarpackiego.

Drugie stanowisko przyjęte przez Radnych Województwa skierowane jest do Zarządu i Rady Nadzorczej TVP S.A. oraz m.in. Krajowej Rady Radiofonii. Jest ono sprzeciwem radnych, wobec likwidacji pasma programów regionalnych na antenie Programu 2 TVP. Program tworzony przez regionalny oddział Telewizji Polskiej S.A. w Rzeszowie przestał pojawiać się w paśmie Programu 2 TVP od 1 stycznia 2011, w związku z czym blisko połowa mieszkańców województwa straciła możliwość oglądania telewizji regionalnej.