Głojsce

Przebudowa drogi powiatowej Sulistrowa - Draganowa – Głojsce

Most między Głojscami a Draganową Most między Głojscami a Draganową

Starostwo Powiatowe w Krośnie reprezentowane przez Zarząd Powiatu w dn. 13.08.2010 ogłosiło przetarg na przebudowę drogi powiatowej nr 1993R Sulistrowa - Draganowa – Głojsce wraz z budową chodnika na długości 305 m. w Głojscach (I etap). Termin składania wniosków dla wykonawców o dopuszczenie do udziału w przetargu mija 01.09.2010. Planowany termin wykonania prac - 30.11.2010 (termin ten może ulec zmianie).

Przebudowana została droga powiatowa na odcinku Krosno - Kobylany – Toki: jadąc z Głojsc w kierunku Krosna po nowym asfalcie przejedziemy już od krzyżówki w Sulistrowej do Chorkówki. Remont nawierzchni miał też miejsce w Zręcinie. Na tej trasie dojazdowej z Głojsc do Krosna trwają wciąż prace przy lotnisku na ulicy Zręcińskiej w Krośnie – ruch jednak odbywa się sprawnie. Ostatnie prace (na dzień 26 sierpnia) trwają też przy remoncie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 993 Dukla - Nowy Żmigród (kończy się remont mostu w Iwli oraz budowa chodników w Iwli i Teodorówce).

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego oraz Zarząd Województwa Podkarpackiego przeznacza w ostatnim czasie znaczne środki finansowe, w dużej mierze pochodzące z dotacji UE, na naprawy i remonty dróg oraz budowę chodników. Dzięki już wykonanym oraz planowanym inwestycjom, które swym zakresem obejmują Głojsce, w niedługim czasie dojazd do Krosna – zarówno trasą przez Duklę jak i przez Kobylany będzie szybszy, bezpieczniejszy i wygodniejszy.

Czytaj więcej: Przebudowa drogi powiatowej nr 1993R Sulistrowa - Draganowa – Głojsce.

Zobacz też: