Głojsce

Przejście dla pieszych przy szkole

Przed
i po.

W Głojscach przy szkole powstało wyniesione przejście dla pieszych. O jego budowie mówił półtora roku temu etatowy członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego Jan Pelczar przy okazji odbioru chodnika w ciągu ulicy Szkolnej: „Budowa chodnika w tym newralgicznym miejscu była bardzo potrzebna. Wpłynie na bezpieczeństwo pieszych, szczególnie dzieci uczęszczających do szkoły w Głojscach. Jeśli nam się uda to w przyszłym roku wybudujemy wyniesione przejście dla pieszych, które dodatkowo usprawni i zabezpieczy przechodzenie z chodnika do budynku szkoły”. Zamierzenie zostało zrealizowane – przechodzenie z budynku szkoły na chodnik będzie bezpieczniejsze. Wyniesienie przejścia ponad poziom jezdni spełniać będzie rolę progu zwalniającego.

Przystanek na górkach
Przystanek na górkach
Przystanek na górkach
Przystanek na górkach
Przystanek na górkach
Przystanek na górkach