Głojsce

Radni pożegnali się z sejmikiem

Bogdan Rzońca
Bogdan Rzońca w Głojscach w wyborach do sejmu
zdobył najwięcej głosów

Radni Janina Sagatowska, Kazimierz Ziobro, Andrzej Matusiewicz i Bogdan Rzońca, który w Głojscach w wyborach do sejmu zdobył najwięcej głosów, po raz ostatni uczestniczyli w Sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 24 października 2011 r. Sejmik podjął decyzję o wygaśnięciu ich mandatów. Radni będą teraz pracować na rzecz regionu jako posłowie i senatorowie. Marszałek Mirosław Karapyta powiedział, że drzwi jego gabinetu będą dla nich zawsze otwarte.

Były kwiaty, podziękowania za wspólną pracę, gratulacje, ale przede wszystkim deklaracje. Dotychczasowi radni, którzy zrzekli się mandatu, gdyż rozpoczynają polityczną karierę w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej, mówili zgodnie, że chcą pracować na rzecz rozwoju województwa podkarpackiego. Senator Janina Sagatowska mówiła, że praca w sejmiku była dla niej kolejnym, ważnym, zawodowym doświadczeniem. Zapewniła, że będzie częstym gościem w Urzędzie Marszałkowskim. Andrzej Matusiewicz mówił, że chciałby jako senator zwiększyć zakres kompetencji dla samorządów, ale deklarował, że będzie robił wszystko, aby za tymi kompetencjami przekazywanymi samorządom szły również pieniądze.

Były radny Kazimierz Ziobro, który w ostatnich wyborach zdobył mandat posła RP, mówił, że będzie z sentymentem podchodził do pracy w samorządzie. Dodał, że cieszy się, że mógł służyć województwu. Bogdan Rzońca wspominał początki, kiedy rodził się trzeci szczebel samorządu. Apelował też do wszystkich radnych aby promowali Podkarpacie. Na koniec Bogdan Rzońca wręczył marszałkowi Karapycie czapkę kolejarską, żeby nie zapomniał o kolejarzach.

Marszałek Mirosław Karapyta podziękował za niecodzienny prezent i zapewnił, że z koleją jest bardzo związany a czapka na pewno znajdzie godne miejsce w jego gabinecie. Marszałek pogratulował też byłym radnym w imieniu całego zarządu ich wyborczego sukcesu. „Państwo jesteście tą reprezentacją, która dobrze zna samorząd będziecie poza podziałami działać na rzecz Podkarpacia” – powiedział marszałek Karapyta. Na koniec zapewnił odchodzących radnych, że jako parlamentarzyści będą zawsze mile widziani w urzędzie: „Wszystkie gabinety będą dla was otwarte. Stać nas na to, żeby mówić wspólnym głosem”.

Również wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz złożyła na ręce Prezesa Rady Ministrów rezygnację z pełnionej funkcji, która została przyjęta 25 października. Pani Małgorzata Chomycz uzyskała mandat poselski. Zgodnie z zapisami ustawy wojewoda miała 14 dni od momentu ogłoszenia wyników wyborów na złożenie rezygnacji. Dziś wojewodę Małgorzatę Chomycz pożegnała kadra kierownicza Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz najbliżsi współpracownicy. Do czasu wyznaczenia nowego wojewody, zadania pani Małgorzaty Chomycz będzie wykonywał wicewojewoda Andrzej Reguła.

Źródło: Samorząd Województwa Podkarpackiego