Głojsce

Radosna Szkoła – nowe place zabaw w gminie

Most - ul. Nadbrzeżna Plac zabaw z programu "Radosna Szkoła"
Fundamenty sali gimnastycznej. Fundamenty sali gminastycznej
Plac zabaw. Plac zabaw przy szkole w Głojscach

Jest już dostępna lista wniosków, które uzyskają wsparcie w 2012 r. w ramach czwartej edycji rządowego programu "Radosna Szkoła". Przyznane Gminie Dukla dofinansowanie to 124 731,00 zł na place zabaw przy szkołach w Iwli (63850,00 zł) i Wietrznie (60881,00 zł).

W ramach czwartej edycji rządowego programu "Radosna Szkoła” zostało zakwalifikowanych do dofinansowania 62 wnioski z województwa podkarpackiego. Łączna kwota dofinansowania to 4,3 mln zł. Wnioski złożyły zarówno większe miasta jak również małe gminy wiejskie. Premiowane były zwłaszcza te samorządy, na terenie których do tej pory nie było miejsc zabaw dla dzieci. Wojewoda Podkarpacki zatwierdził listę zakwalifikowanych wniosków, które opiewają na łączną kwotę 4.303.999 zł. Cała pula środków przyznana Podkarpaciu została rozdzielona. Z pieniędzy ma powstać 46 nowych placów zabaw w regionie. Przeznaczono na to ok. 4 mln zł. Pozostała kwota zostanie przekazana na modernizację już istniejących miejsc zabaw (prawie 191 tys. zł) i zakup pomocy dydaktycznych (prawie 84 tys. zł).

"Radosna Szkoła” to rządowy program wsparcia dla jednostek prowadzących szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia. Ma on pomóc tworzyć odpowiednie warunki aktywności ruchowej dla najmłodszych uczniów.

W Głojscach przy szkole istnieje już plac zabaw oraz niewielkie boisko sportowe. Trudno jednak oczekiwać, ze zapewnią one "odpowiednie warunki aktywności ruchowej dla najmłodszych uczniów". Czekamy by po latach ruszyła znowu z miejsca niezwykle istotna sprawa budowy sali gimnastycznej. Aktywność fizyczna ważna jest dla właściwego pełnego rozwoju dzieci, podtrzymania zdrowia młodzieży oraz profilaktyki chorób cywilizacyjnych w starszych grupach wiekowych.

Lista zakwalifikowanych wniosków