Głojsce

Remont cmentarza wojennego w Łysej Górze

Cmentarz Cmentarz wojenny w Łysej Górze

Trwa remont cmentarza nr 9 z okresu I wojny światowej w Łysej Górze. Etap prac, który potrwa do listopada br., obejmuje remont i rekonstrukcję elementów budowlanych ogrodzenia cmentarza – w ramach prac budowlanych nastąpi odtworzenie oryginalnego ogrodzenia drewnianego wraz z kamiennymi słupami oraz drewnianymi furtami.

Cmentarz znajduje się w leśnym zagajniku, na łagodnym wzniesieniu w pobliżu drogi Nowy Żmigród – Dukla. Jest to teren ścisłej ochrony konserwatorskiej ze względu na wartości historyczne i kulturowe. Pochowano tutaj 34 żołnierzy różnej narodowości: 14 niemieckich, 10 austrowęgierskich oraz 10 rosyjskich.

Cmentarz wg dokumentacji archiwalnych został zaprojektowany na rzucie foremnego dziewięcioboku przez architekta słowackiego Duszana Jurkowicza w latach 1916–1917. Cmentarz wyróżniał osobliwy kształt pola grobowego, oddający kontury trumny. Wejście główne usytuowane było w najniżej położonym boku, u podstawy pola grobowego i stanowiły go dwa wysokie ozdobne słupy z ciosów kamiennych, między którymi rozpięto odcinki parkanu z furtą.

Na archiwalnym planie z lat międzywojennych na cmentarz prowadziło wejście boczne usytuowane w jego górnej części, do którego prowadzi brukowana dróżka od drogi głównej. Wejście w tym miejscu zaznaczane było w materiałach z tego okresu jako jedyne wejście na cmentarz. Wg autora dokumentacji historycznej – Jerzego J. P. Drogomira – za istnieniem wejścia głównego przemawia przestrzenna koncepcja założenia, w której kamienne, wysokie słupy w dolnej części stanowiły optyczną przeciwwagę dla pomnika cmentarnego. W górnej części działki cmentarza usytuowany jest kamienny pomnik przypominający przenikające się, nałożone na siebie piramidy zwieńczone kutym krzyżem na elemencie symbolizującym kulę. Oryginalne ogrodzenie cmentarza, zarówno kamienne słupy, jak też wykonany z drewna parkan i furty nie zachowały się.

Do tej pory ogrodzenie stanowił płot z drewnianych żerdzi na słupach, wejście – drewniana brama położona obok pomnika. Wygląd taki nadano obiektowi w wyniku remontu wykonanego w latach 1999–2000. W 2011 r. odtworzono wejście główne. Prace finansuje Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Gmina Nowy Żmigród.

Źródło: Gmina Nowy Żmigród