Głojsce

Z Głojsc do Krosna trasą przez Kobylany

Remont drogi w Kobylanach Remont drogi w Kobylanach

Od kilku tygodni trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej na odcinku Krosno - Kobylany - Toki. Do chwili obecnej nowa nawierzchnia położona jest na odcinku ok. 4 km, od miejscowości Sulistrowa do Kobylan (do wjazdu do lasu). Roboty drogowe potrwają do połowy grudnia br. - obecnie pogłębiane są rowy. W przyszłym roku projekt zakłada m.in. ciąg dalszy prac na drodze w kierunku do Chorkówki oraz na odcinku jezdni w Zręcinie. Realizacja całego projektu potrwa do grudnia 2010 roku.

Remontowana droga jest ważnym elementem infrastruktury powiatu krośnieńskiego. Dla mieszkańców Głojsc stanowi dogodne, alternatywne dla trasy przez Duklę połączenie z Krosnem. Zrealizowanie projektu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu na tym odcinku, znacznie poprawi się komfort jazdy, samochody pozostaną w lepszej „kondycji”.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość zadania realizowanego przez powiat krośnieński wynosi 1 087 603,62 euro, w tym dofinansowanie stanowi 924 463,06 euro.