Głojsce

Drogi w Głojscach. Remont drogi powiatowej Sulistrowa – Głojsce

W dniu 13 lipca br. odbyła się XIX sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego. Podczas sesji omawiano między innymi sprawę remontu drogi powiatowej Sulistrowa – Draganowa – Głojsce wraz z budową chodnika w Głojscach. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania „Przebudowa trzech mostów nad potokiem Iwiełka w ciągu drogi powiatowej Sulistrowa – Draganowa” uzyskano oszczędności, z czego kwotę 1.074.642 zł przeznacza się na nowe zadanie polegające na przebudowie drogi powiatowej Sulistrowa – Draganowa – Głojsce wraz z budową chodnika w Głojscach. Zadanie będzie finansowane ze środków rezerwy 537.321 zł i środków własnych 537.231 zł.

Źródło: www.powiat.krosno.pl

Most pomiędzy Draganową i Głojscami
Fragment drogi powiatowej w Głojscach

Już wkrótce remontowana będzie także ulica Ogrodowa, której nawierzchnia jest miejscami bardzo zniszczona.

Poprawy wymaga też widoczność na drodze łączącej ulice Szkolną /zaczynającej się przy zajezdni autobusowej/ i Ogrodową. Gałęzie drzew i wrastające nad drogę krzaki uniemożliwiają ocenę, czy droga jest wolna, czy może inny pojazd porusza się już po drodze jadąc z naprzeciwka. Wąska ulica uniemożliwia wyminięcie się pojazdów, a cofanie na odcinku np. od mostu jest niewygodne.

Ulica Ogrodowa: zniszczona nawierzchnia drogi.