Głojsce

Remont mostu – ul. Nadbrzeżna

Most - ul. Nadbrzeżna Objazd
Most - ul. Nadbrzeżna Most ul. Nadbrzeżna
Most - ul. Nadbrzeżna. Most ul. Nadbrzeżna

Wkrótce będzie miał miejsce długo oczekiwany remont mostu, przez który wjeżdża się na ulicę Nadbrzeżną. Most wymaga kapitalnego remontu - zły stan techniczny od dawna budził zastrzeżenia wśród użytkowników. Drewniana nawierzchnia mostu jest obecnie bardzo zniszczona: widoczne są liczne ubytki powierzchniowe. Postępująca korozja spowodowała, że obiekt zagraża bezpieczeństwu, zarówno zmotoryzowanym jak i pieszym.

Na czas remontu most będzie zamknięty. Obowiązywał będzie ruch objazdowy: ulicą Szkolną w stronę Draganowej, wjazd na ulicę Nadbrzeżną przez drugi most.