Głojsce

Remont dróg.

Na przełomie września i października wykonany został remont drogi powiatowej przebiegającej przez Głojsce (fot. 1). Na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Dukla – Nowy Żmigród do kościoła miał miejsce remont nawierzchni, oczyszczenie przydrożnych rowów, a także wyrównanie poboczy do poziomu jezdni. Wyremontowany też został bardzo zniszczony odcinek tej drogi od mostu pomiędzy Głojscami a Draganową do pierwszych zabudowań w Draganowej, gdzie stan nawierzchni był lepszy.

W samych Głojscach latem b. r. miał też miejsce remont fragmentu drogi gminnej na ulicy Nadbrzeżnej. Wcześniej utwardzono i położono asfalt na drodze prowadzącej do kilku domów w drugiej i trzeciej linii zabudowy przy ulicy Szkolnej. (fot. 2)

ulica szkolnaFot. 1
ulica szkolnaFot. 2