Głojsce

Remont drogi Dukla - Jasło

Na przełomie marca i kwietnia rozpoczęły się roboty związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 993 Dukla - Nowy Żmigród. Niesie to pewne niedogodności dla podróżujących. Na modernizowanych odcinkach, w trakcie pracy, ruch odbywa się wahadłowo, należy zwracać uwagę na znaki ograniczenia prędkości do 40 km/h. Ostrożność i wzmożona uwaga będą potrzebne podczas jazdy.

Prace modernizacyjne trwają też na odcinku drogi wojewódzkiej nr 992 Nowy Żmigród - Jasło. Planowany termin zakończenia prac - październik 2010.

Remontowany jest także most w Dukli na drodze krajowej nr 9.

remont drogi Dukla-Jasło remont drogi Dukla-Jasło remont drogi Dukla-Jasło remont mostu w Dukli

Dodano 10 czerwca 2009:

remont drogi Dukla-Jasło remont drogi Dukla-Jasło remont drogi Dukla-Jasło remont drogi Dukla-Jasło

Dodano 28 czerwca 2009:

Obecnie (28 czerwca 2009) w Głojscach na modernizowanym odcinku drogi (ulica Dukielska) ruch odbywa się wahadłowo - na wysokości skrzyżowań ulicy Dukielskiej z ulicami Szkolną i Ogrodową ustawione są sygnalizatory świetlne (patrz-zdjęcia). Podobnie sytuacja przedstawia się na odcinku od ostatnich zabudowań ulicy Dukielskiej do granicy z Łysą Górą - tutaj też przejezdny jest jeden pas, ruchem steruje sygnalizacja świetlna. Na obu tych odcinkach, na jednym na razie pasie jezdni położono nową nawierzchnię asfaltową, poszerzoną już w stosunku do stanu poprzedniego.

24.06.09 24.06.09 24.06.09 26.06.09 26.06.09 27.06.09 27.06.09

O tym jak będzie jeździć się szerszą drogą po zakończonym remoncie można przekonać się jadąc z Nowego Żmigrodu do Jasła. Od stacji paliw w Nowym Żmigrodzie do Toków nowa nawierzchnia położona jest na jednym na razie pasie jezdni, ale od Toków przez kilka kilometrów w kierunku Jasła jedzie się już po zmodernizowanej, poszerzonej drodze z nową nawierzchnią asfaltową.

Remont drogi Dukla-Jasło Remont drogi Dukla-Jasło Remont drogi Dukla-Jasło

Dodano 6 - 10 lipca 2009:

Remont drogi 6 lipca 2009 Remont drogi 6 lipca 2009 Remont drogi 9 lipca 2009 Remont drogi 9 lipca 2009 Remont drogi 9 lipca 2009 Remont drogi 10 lipca 2009 Remont drogi 10 lipca 2009 Remont drogi 10 lipca 2009

Dodano 17 lipca 2009:

Krawężniki przy Dukielskiej przystanek na górkach Most w Iwli Most w Iwli

Dodano 20 lipca 2009:

Remont drogi - Głojsce Remont drogi - Głojsce Remont drogi - Głojsce Remont drogi - Głojsce

Dodano 23 - 24 lipca 2009:

Remont drogi - Głojsce Remont drogi - Głojsce Remont drogi - Głojsce Remont drogi - Głojsce Remont drogi - Głojsce Remont drogi - Głojsce Remont drogi - Głojsce Remont drogi - Głojsce

Dodano 26 lipca 2009:

Remont drogi Remont drogi Remont drogi Remont drogi Remont drogi Remont drogi Remont drogi Remont drogi

Dodano 31 lipca - 1 sierpnia 2009:

Remont drogi Remont drogi Teodorówka Remont drogi Remont drogi Teodorówka-Iwla Remont drogi - most w Iwli Remont drogi Remont drogi Remont drogi

Dodano 7 sierpnia 2009:

Remont drogi Remont drogi Remont drogi Remont drogi Remont drogi Remont drogi Remont drogi Remont drogi

Dodano 13 sierpnia 2009:

Remont drogi Remont drogi Remont drogi Remont drogi

Dodano 22 sierpnia 2009:

Remont drogi Remont drogi Remont drogi Remont drogi

Dodano 9 - 11 września 2009:

Remont drogi Remont drogi Remont drogi Remont drogi Remont drogi Remont drogi Remont drogi Remont drogi

Trwa też remont mostu w Dukli

Remont mostu w Dukli Remont mostu w Dukli Remont mostu w Dukli

Dodano 27 września 2009:

Remont drogi Remont drogi Remont drogi Remont drogi

Dodano 12 października 2009:

Remont drogi Remont drogi Remont drogi Remont drogi Remont drogi Remont drogi Remont drogi Remont drogi

Dodano 22 - 31 października 2009:

Remont drogi Remont drogi Remont drogi Remont drogi Remont drogi Remont drogi Remont drogi Remont drogi

Dodano 5 - 11 grudnia 2009:

Remont drogi Remont drogi Remont drogi Remont drogi

Dodano 16 lutego 2010 - wycinka przydrożnych drzew:

Wycinka drzew - Iwla Wycinka drzew - Głojsce Wycinka drzew - Głojsce Wycinka drzew - Głojsce

Z wiosną ruszyły roboty drogowe

Z wiosną znów ruszyły roboty przy przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 993 na odcinku Nowy Żmigród – Dukla. Obecnie prowadzone są prace (poszerzanie jezdni, remont nawierzchni) równocześnie w kierunkach od Łysej Góry do Nowego Żmigrodu i odwrotnie – od Nowego Żmigrodu w kierunku Łysej Góry.

Jeszcze w zimie rozpoczął się remont mostu w Iwli, ruch w tym miejscu kierowany jest sygnalizacją świetlną. Czas oczekiwania na przejazd na szczęście nie jest długi.

Ostrożność należy zachować w Iwli, gdzie budowany jest chodnik. W Głojscach ukończono już budowę ostatnich odcinków chodnika. W zimie wycięto też część drzew przy ulicy Dukielskiej.

Dodano 18 czerwca 2010:

Remont drogi Remont drogi Remont drogi Remont drogi