Głojsce

Rok 2011 Rokiem św. Maksymiliana Marii Kolbego

Maksymilian Maria Kolbe. Pomnik Maksymiliana w Głojscach - fot. Bogusław Szczurek.

Uchwałą Senatu rok 2011 jest Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Ten Święty franciszkanin, który jest patronem parafii Głojsce, jest wyjątkową postacią wśród panteonu wielkich Polaków XX w. Senatorowie w swojej uchwale podkreślili, że myśl społeczna Świętego i jego ofiara mają szczególne znaczenie dla wciąż odradzającego się społeczeństwa obywatelskiego. Senatorowie nazywają świętego franciszkanina wyjątkową postacią w panteonie wielkich Polaków dwudziestego wieku, symbolem ofiar nazizmu, symbolem trudnych wyborów obecnych w życiu każdego człowieka, obrońcą godności człowieka, wzorcem cnót, autorytetem moralnym, bohaterem o heroicznej odwadze, wychowawcą, społecznikiem, a także obywatelem świata. Polskiego zakonnika nazywają także – za Janem Pawłem II – „patronem trudnych czasów”.

W Głojscach odpust ku czci patrona parafii Św. Maksymiliana Kolbe ma miejsce co roku w drugą niedzielę sierpnia.

By włączyć młodych ludzi w przeżywanie i w obchody Roku Kolbiańskiego zorganizowano międzydiecezjalny konkurs pod hasłem „Nie gaście ducha Ojca Maksymiliana”. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Archidiecezji Krakowskiej, Diecezji Rzeszowskiej i Diecezji Tarnowskiej.

Regulamin i karty zgłoszeń dostępne są na stronie Diecezji Rzeszowskiej.

Zobacz też: